Barns delaktighet och utforskande; Podd 1

Inom förskoleförvaltningen bedriver de pedagogiska utvecklingsteamen sedan två år tillbaka en fortbildning, BDU - barns delaktighet och utforskande. Fortbildningen är en satsning för kompetensutveckling och är planerad att fortgå i flera år. I denna podd får du möta de tre kursledarna i område Norr; Ida Nordborg, Ingrid Bogren och Per Dahlbeck.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

I podden samtalar kursledarna om sin uppfattning om fortbildningen och om den effekt de anser att BDU fått i verksamheten ute på förskolorna. Det rör sig exempelvis om verksamheter där pedagoger har fått redskap och nyfikenhet för att utgå från det som barnen visar intresse för och ”går igång på”.

Både Ingrid och Ida tycker sig se flera exempel, när de är ute och reflekterar med arbetslag, på att pedagoger vittnar om att de numera stannar upp mer och försöker begripa vad det är barnen verkligen håller på med. Något som kanske tidigare betraktades som att barn ”bara” rullade runt på golvet betraktas nu med andra ögon. Ögon som ser en intention med barnens agerande och pedagoger som anstränger sig för att begripa vad det är som barnen försöker förstå och skapa mening kring.

Ida menar att flera pedagoger vittnar om att när de arbetar med reflektionsverktyget ”bubblan” så anstränger de sig för att begripa en dokumentation ur barnens perspektiv. Vad är det för mening barnen skapar? Vad är det som de försöker förstå?

Samtalet glider över till att handla om vilken intention kursledarna har med podden. De är överens om att den ska spegla ett samtal som är ”äkta”, Per menar att de alla har rätt att i stunden ställa frågor till varandra med syfte att tänka högt. De pratar om att det kan vara läskigt, men att just modet att tänka högt är något som de även har strävat efter ska prägla BDU-träffarna.

Ingrid menar att tänka högt utan tid för eftertanke kan passa en del, men hämma andra. Själv känner hon sig inte alltid bekväm med att förhålla sig till en fråga direkt. Ida menar att om frågan triggar henne så lockar den också henne att tänka högt utan prestationskrav. Klart slut….