Barns delaktighet och utforskande; Podd 2

Del två handlar om vad det kan innebära att bjuda in förskolebarn till att vara delaktiga i stadens utveckling. Per Dahlbeck och Ingrid Bogren från pedagogiska utvecklingsteamet i Norr inom förskoleförvaltningen samtalar med Daniel Johansson och Steffanie Esse som arbetar med stadsutveckling på Stadsbyggnadskontoret.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

I podden berättar både Staffanie och Daniel att det har varit intressant och inspirerande att ta del av Johanneslusts förskolas arbete med att låta en grupp barn bli delaktiga i sin närmiljö genom att låta dem tänka, prata om och göra modeller för hur det skulle kunna se ut runt deras förskola. Barnens tankar och modeller ställdes ut på InnoCarnivalen 2018 på Malmö live.

I samtalet kommer deltagarna överens om att det är viktigt att de utmaningar som staden kan erbjuda barn och unga ska vara tydliga, konkreta och på riktigt. Det kan dels handla om långvariga och stora projekt liknande det som nu pågår på SJs gamla vagnverkstäder i Kirseberg och som engagerar en mängd förskolegrupper och skolklasser, och mer kortvariga projekt som att det ska plantera blommor längs en gata.

Samtalsdelatagarna är vidare överens om att det finns något för bägge typer av verksamheter att vinna på ett fördjupat samarbete som är på riktigt. Stadsbyggnadskontoret strävar efter ett ökat deltagande och ett ökat inflytande för stadens medborgare, inte minst de yngsta, vilket stämmer väl överens med intentionerna i Barnkonventionen som är lag från och med årsskiftet. Förskolor letar efter utmaningar som kan stimulera barns nyfikenhet och lärande och inte minst utveckling av sina förmågor. Det nämns i podden hur viktigt det kan vara för en förskoleverksamhet att kunna hålla fast vid en inriktning för barnens arbete och lärande en längre tid.

Den gemensamma utmaningen som definieras är att hitta mötesplatser för yrkesgrupper från bägge typer av verksamheter. InnoCarnivalen är redan nämnd, nästa äger rum i april 2020, men behovet av andra mer frekventa mötesplatser och möten måste också tillgodoses. En tanke som väcks är att skapa en plats på nätet där stadsplanerare kan redovisa vad som pågår i staden och där barn kan vara delaktiga genom att pedagoger berättar om barns tankar om sin stad utifrån det som de dagligen är med om. Initiativ till samarbeten ska alltså kunna tas av bägge verksamheterna.

Samtalsdeltagarna ser en möjlig framtid som innebär att invånarna i staden ser staden som sin, en plats att vara i och vara delaktig i. Och att det börjar i förskolan med de allra yngsta medborgarna.