Barns delaktighet och utforskande; Podd 3

Del tre av podden BDU handlar om estetik och att uttrycka sig estetiskt och balansen mellan enkelhet och komplexitet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Karin Wiknerts och Ulrika Glaser från Kreativt lärcentrum pratar om estetik utifrån sitt kapitel Rummets retorik i en kommande antologi. Under två och halvt år har de i möten med förskolebarn skapat rum för rörelse och dans. De har utforskat rörelsen som språk och hur vi kan kommunicera med estetiska uttryck.

Per och Ingrid är redaktörer för en bok som handlar om estetiskt arbete med förskolebarn där fem författare berättar om sina arbeten med förskolebarns möte med estetik. En röd tråd genom berättelserna är barns rätt att få hålla på med estetik och estetiska uttryck. I boken får läsaren ta del av olika exempel på det. Boken ger inga svar på hur det ska gå till, men väl exempel på hur det kan gå till.

Samtalet handlar om vuxna och barns olika syn på, och relation till, att kommunicera genom estetiska uttryck. Ordet har ofta en maktposition i förhållande till andra språkliga uttryck. Vad händer när det skrivna ordet ska beskriva, formulera och översätta det sinnliga och hur kan vi transformera barns estetiska språkliga uttryck till ord?

Samtalsdeltagarna är överens om att pedagogers kunskap om och lust och vilja till att använda estetiska uttryck är av betydelse för barns möjlighet till att möta och använda olika estetiska språk. De vuxna behöver vara nyfikna för att närma sig barns kommunikation och uttryck. De behöver också sträva efter att förstå spännvidden mellan en upplevelse av den stundliga lusten och utmaningen av att skapa en produkt.