Barns delaktighet och utforskande; Podd 4

Del fyra av podden BDU handlar om hur de yngsta medborgarna i förskoleåldern kan bjudas in och vara delaktiga i formandet av vår stad.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Steffanie Esse från stadsbyggnadskontoret och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, samtalar med Per och Ingrid om den utställning som just nu i juni finns i stadshusets foajé.

Samtalet kretsar kring alla medborgares rätt att ha en röst som blir hörd när det gäller formandet av staden. Katrin understryker att det i högsta grad även gäller de som kanske i vanliga fall inte hörs eller blir lyssnade på, till exempel de allra yngsta.
-Vi måste lyssna på alla så att vi kan bygga en stad som verkligen inkluderar, säger hon bland annat.

Samtalet tydliggör också skillnaden mellan barnperspektiv respektive barns perspektiv. I det förra fallet kan vi lita till experter, men i det andra fallet gäller det att verkligen lyfta fram barns egna röster. Samtalet handlar också om att när en stads beslutsfattare låter sig påverkas av barns tankar och idéer så innebär det inte att barns alla idéer och förslag om staden kan förverkligas. Å andra sidan så innebär ju demokrati inte heller att just min röst får styra i alla frågor, men väl att den har rätt att höras och spela roll.
Samtalet leder fram till ett ställningstagande för att när barn och ungas röster släpps in i beslutsprocesser i staden så ska det inte vara i projektform, utan ingå i det pågående pedagogiska arbetet på förskolor och skolor. Varför inte som ett stort och allvarligt kvalitetsincitament?

Om du vill veta mer om den pågående utställningen så kan du läsa i Sydsvenskan men klar framför allt lyssna på podden.