Barns delaktighet och utforskande; podd 5

Del fem av podden BDU handlar om hur verksamheten på kommunens förskolor kan få en gemensam inriktning som bland annat innebär att barnen kan bjudas in och vara delaktiga i formandet av vår stad.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Dagens gäst är Peter Lindberg, förskoledirektör i Malmö, som samtalar med Per och Ingrid bland annat om den utställning som just nu i augusti finns i ett skyltfönster på Gågatan och i Kommendanthusets utställningslokal och som i höst flyttas till bibliotekets lokaler.

Utställningen visar förskolebarns syn på staden och hur de arbetat med att undersöka och skapa en möjlig stad. Samtalet kretsar kring alla medborgares rätt att ha en röst som blir hörd när det gäller formandet av staden. Kan förskolan i sin dagliga verksamhet involvera ett arbete som innebär att barns röster blir synliga och därmed hörda. Vilket kan innebära att deras röster sätter spår och gör en skillnad när staden skapas och förändras.

Peter menar att det arbetet redan pågår och att det tycks involvera fler och fler barn på fler förskolor. Han menar också att det ska ske på just det sättet, det vill säga bygga på initiativ underifrån från olika förskolor, och att det är hans uppdrag att skapa förutsättningar för arbetet.

Verksamheten på förskolor styrs ju av nationella och lokala planer, inte minst av läroplanen. Peter menar att ett arbete som innebär att förskolebarn engagerar sig i ett förändringsarbete i staden mycket väl ryms inom befintliga planer. Per och Ingrid håller med, men att det inte är en självklarhet att det blir så. Det uppstår en diskussion om när en verksamhet tar sig an en gemensam inriktning och när den inte gör det. Peter menar att förutsättningar för ett vidgat demokratiarbete där förskolebarn engageras i stadens utformande är goda. Kanske godare än i skolan som styrs av en något hårdare reglering vad gäller innehållet i lärandet.

Samtalet leder fram till ett ställningstagande för att när barn och ungas röster släpps in i beslutsprocesser i staden så ska det inte vara i projektform, utan ingå i det pågående pedagogiska arbetet på förskolor och skolor. Varför inte som ett stort och allvarligt kvalitetsincitament?

Samtalet hettar stundtals till, och slutar med en gemensam överenskommelse om att det ska fortsätta. Så en fortsättning följer……..

Om du vill veta mer om den pågående arbetet och utställningen så kan du läsa i Sydsvenskans artikel men klar framför allt lyssna på podden.