Tonsatte förskolornas visionsarbete

Under drygt tre år har förskolorna i område Öster 1, under ledning av förskolechef Gezim Isufi, jobbat med sin vision ”Barnens värld”. En vision som nu har blivit tonsatt.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Spotify. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

– Det var dags att ge visionen näring och ta den till en ny nivå. För en vision som inte får bränsle blir bara drömmeri, säger Gezim Isufi.

Under åren som har gått har personalen och barnen på förskolorna i området jobbat med visionen som ursprungligen är en dikt. Bland annat har de gjort konst och teater av den och nu var det alltså dags att göra en låt. Låten är gjord av pedagogerna Johan Eckman, Anton Jakobsson och Sebastian Nygren. Sebastian är också den som sjunger medan alla i personalstyrkan är med och körar.

– Om dikten var del ett av vårt visionsarbete så är låten del två. Del tre kommer att vara att spela in den på olika språk och att göra film av den, berättar Gezim Isufi.

Att arbeta med en vision är något som han beskriver som nödvändigt.
– Att ha en vision är att ha en ledstjärna och vi måste våga drömma mot utveckling. Men om ingen jobbar med visionen så blir det bara drömmar. Vi måste skapa rutiner och struktur för att jobba med den – annars lyser den långt där borta och ingen jobbar för att nå dit, säger han.

Börja i det mest grundläggande

Visionen ”Barnens värld” härstammar från Aaron Antonovskys teori kring kasam – känslan av sammanhang. Medarbetarna fick ta sig an de mest grundläggande frågorna såsom; varför är vi här? Vad vill vi med våra förskolor? Vad ska barnen få med sig härifrån?
– Utifrån det började vi bygga vår strategi. Vi vill göra skillnad för barnen som är hos oss, säger Gezim Isufi.

Ledningens roll i arbetet har varit att hålla visionen levande och att möjliggöra för personalen att hitta sin egen personliga utveckling.
– Ofta pratar vi om organisationsutveckling. Men jag tycker att vi också måste prata om personlig utveckling hand i hand med organisationsutveckling. Det är det jag är mest stolt över på våra förskolor – att vi leder mot utveckling. Både av organisationen men också av personerna som jobbar här. Och inte minst barnen, säger Gezim Isufi.

Hör mer om arbetet och Gezim Isufis tankar kring ledarskap i detta avsnitt av Podagog Malmö. Och vill du höra låten “Barnens värld” så hittar du den här och här. 

Reportage och foto: Johanna Ravhed