Avatar photo

Birgitta Ryding

birgitta.ryding@malmo.se

Hej, Jag heter Birgitta Ryding och arbetar på Komvux Malmö Södervärn som lärare i SVA en förstelärartjänst med IKT inriktning. Två saker jag tycker är roligt och inspirerande inom min tjänst är just hur man som pedagog med hjälp av digitala medel, kan arbeta för en gemensam struktur inom kollegiet, men även såklart hur eleverna kan använda sig av digitala hjälpmedel i sitt kunskapsinhämtande.

Antal inlägg: 2