En studiedag i alla ära!

Elever tittar in dataskärm.

Septembersolen skiner med all rätt på PIs studiedag för alla inom Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö, och varför skulle den inte göra det? Kaffedoften och sorlet sprider sig över skolgårdarna på Pauli och Latin. Klockan är 10 och det är paus mellan morgonföreläsningarna och vi möter lärare från Malmös alla hörn. Malmöpedagoger som pratar, tycker och diskuterar morgonens workshops och föresläsningar. En del är nytt, och en del är ”detta-gör-vi-redan-fast-behöver-en-revival-i-ny-skepnad”, vilket alltid är matnyttigt enligt mig.

Ord som klingat sedan ett tag i korridorerna, hörs just idag med en lite starkare klang, med större genomslag och eftertanke – kollegialt lärande, PISA, kooperativt lärande, STL, Malmö Apps, Drive, formativ bedömning, kamratrespons… idel gamla bekanta kan man tycka. Gamla bekanta som vi samtalat och läst om på jobbet, Komvux Malmö Södervärn, men som vi gemensamt behöver lyfta till nästa nivå och i viss mån konkretisera.

Även om många begrepp går hand i hand, har jag enklast att fokusera på en sak i taget (som Alfons Åbergs pappa så klokt poängterar mer än en gång för sin son). Så från dagens alla intryck, kommer jag främst ta med mig den inspiration jag fick av Annika Agélii Genlot och modellen STL – Skriva sig till lärande med skriftlig, formativ kamratbedömning. Rubriken på Agélii Genlots föreläsning kunde även varit Teknikinköp till skolan, och sen då? eller Digital elevåterkoppling – Stjärnmärkt!

Det andas hur som helst framtid och glädje i STL känner jag. Modellen är även ganska tacksam att iscensätta för mig och mina vuxna elever, vuxna invandrare som studerar Svenska som andraspråk på våra intensiva 10-veckors kurser. I stort är det en cirkel med gången: Läroplan → Inspiration & Förförståelse → Texttyp & Skrivstrategier → Skrivande → Återkoppling & Publicering → Bedömning → Läroplan

Cirkel för att visa STL.
STL-cirkeln

Det som genomsyrar STL är att understryka att eleverna arbetar med utkast av texter innan det blir en färdig produkt. Om man som författare (elev i detta fall) har detta i åtanke, blir det lättare och roligare att ta åt sig av återkoppling från sina klasskamrater. Respons från en kamrat kan även leda till ett ökat incitament att skriva mer. Jag ser framför mig att eleverna skriver i Google Drive och delar sina utkast i grupper om tre och alla ger respons på varandras texter i Drive. Och detta i flera vändor innan texten är färdig. Innan man sätter igång är det så klart viktigt att samtala om hur man ger återkoppling och konstruktiv kritik så att alla i gruppen talar samma språk och rör sig med samma terminologi.

Det här med Vadet och Huret… Ofta ser vi att teknikinköp sker ute på våra skolor utan att Huret är förankrat. Vi har alltså digitala hjälpmedel men många av oss har ingen djupare insikt i hur vi arbetar bäst med dem för att eleverna ska uppnå målen. Visst kan man göra samma sak på en dator som vi kan göra med papper och penna, men med det öppnar vi som vi vet inga nya dörrar. Vi måste alltså tänka, som Agélii Genlot påpekar, vad vi idag har möjlighet att göra med den digitala tekniken som vi inte visste att vi kunde göra! Och det tar tid och det måste få ta tid.

Personligen känner jag efter studiedagen att vadet och huret har kommit varandra ett steg närmare i och med STL!