Petra Alfe Åslund tittar snett uppåt mot himlen.

Petra Alfe Åslund

petra.alfeaslund@malmo.se

Sedan hösten 2020 arbetar jag som utvecklingssekreterare i Språksektionen på PDM. I mitt uppdrag fokuserar jag särskilt på Språk- , Läs- och Skrivutvecklande förhållningssätt i grundskolan, oavsett elevernas språk och bakgrund. Jag har arbetat i många år och flera kommuner som lärare i Sv, SO, SvA och Bild, innan jag anställdes på central nivå dels på Språkcentralens Mottagningsenhet för nyanlända elever, Vägledning & stöd och nu senast på PDM.

Antal inlägg: 5