Vad pågår kring Språk- Läs- och Skrivutveckling på PDM?

Tänt ljus står på bokstapel.

Så här efter en veckas läslov och ungefär halva terminen i backspegeln, vill jag både presentera mig, och också ge er lite input framåt kring Språk- läs- och skrivutvecklande förhållningssätt för alla elever i alla åldrar i alla ämnen. Min ambition är att hålla er uppdaterade efter hand (ungefär en gång i månaden) kring vad jag gör, vad som händer och hur det går, via denna bloggen. Jag är givetvis också sugen på att läsa och begrunda era eventuella kommentarer till mina inlägg!

Jag heter Petra Alfe Åslund och jag är utvecklingssekreterare på PDM i en “nygammal” grupp som kallas Språksektionen. I Språksektionen jobbar vi med att stötta grundskolorna i deras utvecklingsarbete inom Språk-, Läs-, Skriv- och Kunskapsutveckling. Jag skriver nygammal, eftersom vi tidigare var vi kända som Vägledning & stöd, då vårt arbete handlade om att stötta skolors arbete med mottagande och undervisning för nyanlända elever i åk 1-9. I och med flytten till PDM, är vårt uppdrag breddat och nu finns vi tillgängliga som stöd i språk-, läs- skriv- och kunskapsutvecklande arbete, oavsett elevers bakgrund, erfarenheter och språk. I olika arbetsgrupper fokuserar vi på områden som: SvA, Nyanlända elevers lärande, Transspråkande förhållningssätt, Interkulturalitet, Modersmålsundervisning och studiehandledning, Språk- och kunskapsutvecklande undervisning och Språk-, Läs- och Skrivutveckling. 

Våra insatser har sitt ursprung i era skolors åtagandeplaner, vare sig de är undersökande eller utvecklande. Förutom specifika insatser till enskilda skolor bjuder vi också in till övergripande Mötesplatser med intressanta rubriker, där ni får pedagogisk, didaktisk och metodisk inspiration av både oss och av varandra. Någon av er har jag kanske träffat under en mötesplats eller digitalt under Google Hangout-överlämningar av kartläggningsprofiler från Mottagningsenheten, där jag jobbat tidigare. 

Just nu arbetar jag med att samla in och sammanställa olika data om exempelvis måluppfyllelse i alla ämnen och om skolors åtaganden som anknyter till språkutveckling. Jag har också samtalat med kollegor på PI och PDM om pågående och tidigare insatser inom området. Jag också haft förvaltningsövergripande samtal med representanter för FskF och GVF, om de språkpolicyer som finns där. 

Sammanställningen innehåller också intervjuer med  språk-, läs- och skrivutvecklare från Skolverkets Nationellt centrum för språkutveckling (NCS), vilka stöttar regionala nätverk runt om i Sverige. Min tanke är att skaffa mig en översikt både lokalt, regionalt och nationellt för att sedan planera ett så långsiktigt och hållbart stöd som möjligt till er ute på skolorna. Ett stöd som inte i första hand är avhängigt av “eldsjälar”. 

Utgångspunkten för mig är: Eftersom läget ser ut så här, skulle detta kunna vara en lösning i GrF Malmö

Det låter kanske enkelt, men kräver en hel del tid och överblick för att formulera.

Med detta som bakgrund, vill jag och min kollega Johanna Florin bjuda in er som jobbar i Malmös grundskolor till en digital Mötesplats via Teams 11/11 kl. 14.30-16.00, om Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i ALL undervisning. Alla är välkomna oavsett om du är skolledare, speciallärare, lärare, förskollärare, fritidspedagog eller har ngn annan uppgift i skolan. Samtidigt, vill jag ändå ta tillfället i akt för att tydliggöra att denna Mötesplatsen i synnerhet är för dig som inte tidigare har kommit i kontakt med språk- och kunskapsutvecklande teorier och metoder, eller känner dig osäker på hur det kan gå till i praktiken. 

Anmälan till mötesplats om Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt här. Sista anmälningsdag är den 10 november.

Väl mött!