Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Ett tips för dig som vill jobba mer utifrån vetenskaplig grund

Det finns mycket forskning kopplad till skolan, men den är inte alltid helt enkel att få tillgång till eller att tolka. Här tipsar Karin Ollinen hur du kan hitta lättillgänglig forskning på Skolverket.se.

Det finns mycket forskning kopplad till skolan, men den är inte alltid helt enkel att få tillgång till eller att tolka. Här tipsar Karin Ollinen, vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration, om hur och var du kan hitta lättillgänglig forskning på Skolverket.se.

Skolverket ger varje år forskare och universitet i uppdrag att sammanställa forskning inom olika områden. Syftet är att göra forskningen mer lättillgänglig för pedagoger och lärare och få skolor att arbeta på vetenskaplig grund.

Utbildning på vetenskaplig grund innebär att kunskap från vetenskapliga studier ska vara en utgångspunkt när förskolan och skolan planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet (Källa Skolverket).

På Skolverket.se finns artiklar om forskning samlade.

Här hittar du Anna-Lena Godhes artikel Så kan uppkopplade leksaker bidra till lek och lärande