Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Resultatskillnader – vad säger forskningen?

Inför grundskolenämndens politiska hearing i januari 2022 med temat "Resultatskillnader i skolan mellan flickor och pojkar" fick Pedagogisk inspiration i uppdrag att presentera orsaker till resultatskillnader utifrån forskning.