Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Malmöelevers vägar till arbete – En bred uppföljning av två årskullar

Vad är de mest avgörande faktorerna för elevers utbildningsval och skolframgång? I en färsk forskningsrapport från kunskapsalliansen Muvah har två årskullar som gick i åk 6 respektive åk 9 i Malmös grundskolor år 2008 följts upp. Föreläsningen ger en kort beskrivning av kunskapsalliansen, Malmös utmaningar och forskningsrapportens resultat.

Du får veta mer om de vägar ungdomarna tagit genom utbildningssystemet och vilka val som gjorts, kopplat till en rad olika bakgrundsvariablar. Resultatet bjuder på en hel del intressanta mönster.

Forskningsrapporterna inom Muvah bygger på data från Statistiska centralbyrån som möjliggör kartläggning av ungdomars vägar genom utbildningssystemet och mot etablering på arbetsmarknaden. Datan är detaljerad och kopplad till en mängd olika bakgrundsvariablar och utgör grunden för långsiktiga studier, med en årlig påbyggnad av årskullar som följs genom Malmös utbildningssystem.

Anna är utvecklingssamordnare på Pedagogisk inspiration och samordnar bl a Malmö stads arbete i kunskapsalliansen Muvah – Malmöungdomars väg till arbete genom högre studier.

Läs mer: Muvah på PML 2022

Referenslänkar