[…] med datorn som skrivverktyg i barnens skriv- och läslärande. Förra läsåret arbetade kollegan Helena Linde med ASL i en etta och när Anne-Marie detta läsår skulle ta emot en etta ville hon också […]