Pippi Långstrump sitter på stubbe.

Lärande äventyrspedagogik på Karl Johansskolan

Jag hoppas vi kan rädda Pippi! säger en pojke med innerligt allvar. Han går i tvåan på Karl Johansskolan på Limhamn. Han och klasskamraterna är på väg ut på ett viktigt uppdrag. De ska skaffa fram medicin till klassens maskot Pippi som är sjuk.

Det är en underbar höstdag och en skolklass är på väg mot sagolandet Virtunia. Trots den allvarliga situationen är barnen förväntansfulla. En flicka förklarar att hon har väntat heeela långa helgen på att det skulle bli måndag.

Utanför landet Virtunia (Hammars Park, Limhamn) väntar förskollärarna Elisabeth & Camilla. De arbetar på Karl Johansskolans fritidshem. Man kan kalla dem för legitimerade spelledare i dagens äventyr. De har nämligen läst Äventyrspedagogik vid Luleå Tekniska Universitet.

Två kvinnor står i skogen.
Camilla & Elisabeth, förskollärare på Karl Johansskolans Fritidshem

Sagoäventyr

Elisabeth och Camilla är knutna till varsin klass på skolan. Dagens Sagoäventyr har de genomfört för tre år sedan i en annan tvåa. Dessa elever går nu i åk 4 på Bergaskolan och några av dem har inför dagens äventyr lånats in att agera som skådespelare. De står förväntansfulla på sina positioner och väntar in dagens första klass. Efter lunch kommer en annan klass.

Äventyr med tydlig koppling till lärande

Barnen i de båda tvåorna har ovetandes förberetts under lång tid inför sagoäventyret. Äventyrspedagogik är förankrad i läroplanerna för förskola, grundskola och fritidshem. En grundläggande tanke med äventyret är att eleverna ska få använda sina kunskaper och färdigheter från skolans undervisning. Under dagens äventyr sätts följande kunskaper och färdigheter på prov:

  • måttenheterna
  • samarbete och hjälpsamhet
  • lägesord
  • färgerna på engelska
  • sången ”Blinka lilla Stjärna” på engelska

Omslag till Pippis dagbok.Klassmaskotar

För att skapa engagemang handlar äventyret om en figur som är välkänd för barnen. Den ena klassen har Pippi som maskot och den andra har Alfons Åberg. Alla barnen har sedan årskurs ett turats om att varje helg ta hand om sin klassmaskot. Pippi och Alfons har sina egna dagböcker där barnen med bild och text har redogjort för deras helg.

Brev från Pippi och Alfons

En dag kommer varken Pippi och Alfons till skolan. Istället kommer det brev till respektive klass som berättar att de har blivit sjuka. De behöver hjälp av barnen att göra en medicin gjord av speciella ingredienser som finns att hämta hos deras vänner i sagolandet Virtunia. Barnen vill så klart hjälpa till. De får vidare instruktioner för hur de ska göra.

Äventyret skapar en gemensam upplevelse och möjligheter till rikt språkande i klassrummet. I förlängningen hoppas Elisabeth och Camilla tillsammans med klasslärarna att eleverna ska bli inspirerade att skriva och illustrera egna böcker om äventyret.

Ta del av hela äventyret i filmen här under:

Olika typer av äventyr

Elisabeth och Camilla har genom åren skapat flera olika äventyr. För åk 1 finns äventyret “Majas Alfabet”. Det handlar om bokstäverna och utspelar sig på skolgården. För åk 2 finns “Sagoäventyret”. Tidigare läste åk 3 om Limhamns historia. Utifrån det skapades “Limhamnsäventyret” som utspelade sig i skolans närområde. Det ämnesområdet är nu borttaget ur treans ämnesplanering, men kan kanske komma till användning ändå. Elisabeth och Camilla har även gjort ett “Påskäventyr”.

Tidssnattarna

Ett äventyr knyter alltid an till läroplanen och undervisningen i skolan. Ett tema om klockan och tid resulterade i att Elisabeth & Camilla med hjälp av en tankekarta spånade fram ett nytt äventyr som har fått namnet “Tidssnattarna”. Det äventyret börjar med att siffrorna på klassrummets klocka en dag är borta. Elisabeth och Camilla visar några väggklockor där de har bytt ut urtavlan mot en blank utan siffror.

Äventyr som Elevens val

Just nu är tolv elever i tvåan igång med att skapa ett eget äventyr för sina klasskamrater. Detta gör de på Elevens val under handledning av Elisabeth. Äventyret går ut på att klasskamraterna kommer att få testa sina kunskaper om havet, ett tema som klassen jobbar med just nu. Som underlag för äventyret använder eleverna den pedagogiska planering som är gjord för temat.

Sakletande och pysselkvällar

Varje äventyr finns nedpackat i en flyttlåda som förvaras på skolans vind. Elisabeth och Camilla berättar att det tar tid att skapa ett äventyr men när det väl är skapat så går det snabbt att iscensätta. Det material de använder till äventyren är överblivna saker från hem och skola. En del saker har de köpt i lågprisbutiker.

De lägger också en del tid på att tillverka material. Ibland träffas de någon kväll för att t.ex. bränna in brädgårdschiffer på tunna plywoodbitar som sedan ska båtlackas. I doften av bränt trä och lite gott att äta och dricka blir det en mysig stund för samvaro och finplanering av det nya äventyret.

Två kvinnor tillverkar material av sladdar och träbitar.

 

HärOmslag till hjälp coco är sjuk. kan du hämta Elisabeth & Camillas uppsats och planering för ett Sagoäventyr från kursen på Luleå Tekniska Universitet. Här heter sagofiguren Coco.

 

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

 

grey_line_750

Mer att läsa om äventyrspedagogik:

Pedagog Malmö: Äventyrspedagogik för språkande och lärande

Luleå Tekniska Universitet: Äventyrspedagogik – Spännande lärande.

Lärarnas Nyheter: Matten grönskar i sagoskogen.

Lärarnas Nyheter: Kamratbanor bygger samarbete.

Lärarnas Nyheter: Diktatorns syster måste räddas.

Lärarnas Nyheter: Äventyr som lockar till kunskap.

Göteborgs Posten: Lärande som ett äventyr.

Hela Götaland: Häxor och alver får gå i skola.

Äventyrspedagogik i Lunds kommun

Omslag till kompendium om äventyrspedagogik.