[…] https://pedagog.malmo.se/2017/02/06/vilken-skillnad-ar-det-pa-svenska-och-svenska-som-andraspraksinl… […]