Hejsan
Jag heter Anna Wedelin och arbetar på Sölvesborgs kommuns centrala barn och elevhälsa. Vi är en utvecklingsenhet men gör även utredningar.

Vilket spännande och hoppingivande inlägg! Vi har arbetat med en treårig utbildningssatsning till grundskolorna i kommunen för att öka kunskapen hos pedagogerna kring elevers olikheter och göra lärmiljöerna tillgängliga för alla elever. Nu skulle vi vilja fördjupa stödet till skolorna och involvera vår ikt-pedagog ännu mer. Finns det möjlighet för mig att ta del av hela rapporten för att använda den i vårt fortsatta utvecklingsarbete?
Hälsningar Anna