Charlotte Löfqvist står i kapprum på skola.

Målet: en trygg start för nyanlända

Sedan starten på läsåret finns det en förberedelsegrupp på Västra Hamnens skola för elva nyanlända elever.
– Det här är elever precis som vilka andra elever och det är just så vi bemöter dem, säger Charlotte Löfqvist, rektor på Västra Hamnens skola.

Tanken med gruppen är att de nyanlända eleverna ska få en trygg start in i det svenska samhället och skolsystemet – som en mellanlandning innan de går vidare till ordinarie klasser.
– Vi är tacksamma att de eleverna går hos oss. Det har varit bra för skolan att få hit de här eleverna. Dels att se hur lyckliga de nyanlända eleverna är för att få en trygg plats att gå till men också för de andra eleverna som får andra intryck och insikter genom de här elevernas erfarenheter, säger Charlotte Löfqvist.

Mitt i skolans hjärta

En av farhågorna som fanns när skolledningen bestämde sig för att starta förberedelsegruppen var att skolan skulle bli uppdelad i ett vi och dem. Men det har inte slagit in.
– Nej, så har det inte blivit. Jag bestämde tidigt att förberedelsegruppen skulle ha klassrummet som är mitt i skolans hjärta – mittemellan högstadiet och mellanstadiet och vid kansliet. Vi har också en fadderverksamhet för att eleverna skulle inkluderas i verksamheten.
Kritor och ritat hjärta.
Charlotte Löfqvist menar att skolan inte får glömma sitt uppdrag som kunskapsförmedlare i arbetet med förberedelsegrupperna och nyanlända elever. Inte sällan bär eleverna på ett tungt bagage och deras tillvaro i Sverige kan vara osäker, till exempel när de väntar på beslut om uppehållstillstånd.
– Vi har fokus på kunskap och lärande. Sen är det klart att elever är i behov av omsorg. Men det måste vara en professionell balans – vi är en skola. Vi har elevhälsoteam som stöttar eller så lotsar vi dem vidare till andra myndigheter och organisationer som kan ge det stöd de behöver, säger Charlotte Löfqvist.

Organisera för lärande

Sin egen roll som skolledare i förhållande till förberedelsegrupperna ser hon som mer av en organisatorisk karaktär. Många frågor ska lösas när en ny verksamhet ska in i en befintlig.
– Bland annat har vi skapat ett forum för de som undervisar de nyanlända där frågor som rör förberedelsegruppen kan dryftas. Sen handlar det också om att jag som rektor måste vara lyhörd för när personalen känner att de behöver kompetensutveckling eller handledning.
Att leda personalen som jobbar i förberedelsegruppen handlar också om, enligt Charlotte Löfqvist, att visa att man förstår att verksamheten är inne i en process och att den flexibilitet som krävs tar energi både från organisation och personer. Svensk flagga ritad med krita.
– All verksamhet är föränderlig, men denna är det ännu mer med tanke på hur elevernas liv dramatiskt kan förändras i takt med olika myndighetsbeslut. Man har en tanke som man utgår från men beroende på hur situationen förändras måste man vara beredd att ändra – vi lever med förändringen som tillstånd. Man får tänka och prova, tänka om och prova om. Som skolledare får man ha och visa en förståelse för det och påminna om att man måste ha tålamod.

Morgonrunda ger svar

Hon kommer tillbaka till begreppet lyhördhet och närvaro när hon pratar om sitt ledarskap. Varje morgon tar hon en morgonrunda och säger hej till personalen på skolan. Små och stora frågor från personalen får svar. Hon är på lektionsbesök varje vecka och tycker att mejlkorgen kan vänta till förmån för att vara en närvarande skolledare.
– Att vara en pedagogisk ledare – eller att leda en pedagogisk verksamhet – som jag brukar säga – handlar om att organisera för lärande. Jag behöver identifiera och sätta ord på behoven och ha koll på vad som händer i klassrummen. Det måste finnas en dialog och då får jag prioritera det. Att vara rektor innebär en hel del administrativt arbete men jag försöker göra så mycket av det som möjligt när personal och elever inte är på skolan, säger hon.
Text: Johanna Ravhed
Foto: Johanna Ravhed och Colourbox
Läs mer om pedagogernas arbete i förberedelsegruppen här.