Fem elever jobbar vid dator.

Här förbereder eleverna sig för framtiden

Västra hamnens skola har fått tillökning. Sedan höstterminen 2016 finns en förberedelsegrupp med elva nyanlända elever, årskurs 7-9, på plats. Med fullt fokus på vad eleverna behöver utveckla- språkligt som socialt – innan de lämnar gruppen, undervisar Erika Grinneby eleverna i svenska som andraspråk, engelska och de samhällsorienterade ämnena.

– Eleverna har olika modersmål men under lektionstid pratar vi svenska så mycket som möjligt. Det är elevernas rättighet att få kommunicera på ett gemensamt språk och hela tiden få träna sig i att kommunicera med det, säger hon.

De senaste årens stora flyktingvåg har engagerat och berört Erika mycket. Som lärare i förberedelsegruppen känner att hon är med och gör skillnad. Genom undervisningen hjälper hon nyanlända elever att utveckla det svenska språket och hitta rätt i ett nytt skolsystem. Erika tycker att det är viktigt att ha höga förväntningar på vad eleverna ska lära sig och att eleverna vet om det.

– Jag sticker inte under stol med att det krävs mycket av dem. Det är jag väldigt tydlig med från början, säger hon och menar att det är viktigt att planera undervisningen utifrån en hög kognitiv nivå med fokus på resonemang och reflektion.

Erika framför målning.
Erika Grenneby

Skolbakgrund och kartläggning

Alla elever i gruppen har någon form av skolbakgrund men deras erfarenheter varierar. Det ställer krav på Erika att planera en undervisning som möter upp för många behov och tar tillvara på elevernas tidigare livserfarenheter och kunskap.

– Det sporrar mig i min lärarroll att hitta verktyg och metoder som hjälper eleverna att våga använda språket, diskutera aktuella ämnen och uttrycka sina åsikter, säger hon.

Erika funderar mycket på hur hon ska göra ett urval i olika skolämnen. Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial visar vilka kunskaper eleverna har med sig från hemlandet. Erika är dock kluven till vad den egentligen säger.

– Det är bra att veta vilka ämnen de har mött tidigare men jag kan inte luta mig tillbaka och tänka att jag har kontroll på att de kan allt. Det är en sak att kunna något på sitt modersmål. Min uppgift är att få dem att förstå vad som krävs enligt Lgr11.

Dynamik

Skrivandet är centralt i Erikas undervisning och hon berättar att eleverna har fått arbeta med det sedan dag ett. Språkliga skillnader i gruppen ser Erika som en styrka som skapar dynamik. Variationer finns i alla klassrum menar hon

– Jag är väldigt inspirerad av Pauline Gibbons som säger att man inte ska förenkla. Det gäller att ge språkligt stöd men att inte vara rädd för att jobba med svårare texter. En stor utmaning är att inspirera de elever som inte har ett skriftspråk, berättar hon.

Förenas kring en text

För att få med alla arbetar hon ofta med att eleverna förenas kring en och samma text. Många av de texter som Erika låter eleverna läsa och bearbeta, skriver hon själv.

– Jag tänker mycket på vad eleverna behöver för att bli goda medborgare som förstår både sina rättigheter och skyldigheter Jag skriver texter som öppnar upp för diskussion, utmanar och visar att det är okej att prata om. Det stärker elevernas vilja att uttrycka sig när de förstår att det är tillåtande klimat i klassrummet, berättar hon.

Två elever sitter vid bord och arbetar.

Abstrakta ord eller för eleverna viktiga platser och begrepp. Allt kan vara en utgångspunkt när Erika undervisar. Hon uppmuntrar gärna eleverna att uttrycka sina erfarenheter, men menar att det är det måste få vara ett val.

– Om jag som lärare utgår från elevernas erfarenheter är det viktigt att jag håller mig á jour med nyheter, speciellt från deras hemländer. Elevernas respekt påverkar hur lektionerna tas emot. Varför ska de lyssna på mig om jag inte är tillräckligt påläst och insatt?

Den professionella rollen är viktig för henne. Men med det utesluter hon inte humor och värme och att eleverna ser att hon är vill veta vad de vill lära sig.

– Som lärare kan du inte bara vara intresserad av språkutveckling. Du behöver också vara autentiskt intresserad av vad eleverna vill förmedla och veta, säger hon.

Text och foto: Marina Walker
Foto från verksamheten: Erika Grinneby


Läs även om rektor Charlotte Löfqvists tankar om förberedelsegruppen på Västra hamnens skola