James Nottingham.

Nottingham – ”Elevers motståndskraft”

Hur hjälper vi elever att arbeta sig igenom problem? Hur får vi dem att inte ge upp, även om de inte klarar uppgiften vid första försöket? Det var två av frågorna som James Nottingham lyfte på studiedagen Pedagog Malmö Live #PML16.

“Elevers motståndskraft” är titeln på författaren och föreläsaren James Nottinghams fullsatta seminarium i Malmö. Nottingham har många års erfarenhet som lärare och skolledare och arbetar nu med Challenging Learning.

Engagera, utmana och motivera elever

“Få eleverna att känna att utmaningar är intressanta”, uppmanar Notthingham under föreläsningen, vilket också är hans röda tråd.

Han menar att hur läraren bemöter och berömmer eleven påverkar motivationen. Det påverkar dessutom hur eleven förhåller sig till utmaningar. Nottigham vill att läraren ska skapa förutsättningar som väcker elevens nyfikenhet. Han återkommer till hur viktigt det är att få eleven att fortsätta försöka, att inte ge upp.

Nedan kan du se hela Nottinghams föreläsning. Observera att den är på engelska.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Foto: Chris Munsey
Film: Kristian Ingers, Tobias Olsson, Mélanie Piedoie och Mattias Bystedt
Text: Sara Arildsson