Anslagstavla med rosa hemmagjord affisch med rubriken IDAG.

Aktiviteter utifrån barnens önskemål på Videparkens fritidshem

På Videparkens fritidshem i Malmö fortsätter många av eleverna att gå tills de har gått ut 6:an. Barnen som går här vill inte sluta. Pedagogernas vision är att aktiviteterna ska vara utifrån barnens egna önskemål. De menar att allt som barnen vill göra, kan de göra.

Man gestikulerar.
Joakim Bengtsson

– Vi försöker att alltid säga ja till barnens initiativ. Det är viktigt att deras idéer och kreativitet tas på allvar. Vi utformar aktiviteter utifrån barnens önskemål, inte utifrån vad vuxna tycker att barn ska göra. Det gör att vi har fler äldre barn, säger Joakim Bengtsson, fritidspedagog på Videparkens avdelning för skolår 4-6.

Omsorg till äldre barn

På Videparken arbetar sex fritidspedagoger och två barnskötare. På avdelningen för skolår 4-6 går idag cirka 90 barn. De har också fyra särskolebarn med assistenter.

– Lågstadiebarn behöver en viss sorts omsorg, de klarar sig inte själva. Mellanstadiebarn har också ett behov av omsorg, men det ser annorlunda ut, säger Joakim och fortsätter:

– Många barn på mellanstadiet går från skolan till ett tomt hem och sätter sig framför datorn. Frågan är om det alltid är bra. De har ett behov av att umgås med vänner, prata med vuxna och interagera. Det är också en typ av omsorg. Men fritids måste vara en bra verksamhet. De som kan välja kommer ju inte att välja fritids om det är tråkigt. Då vill de gå hem istället.

Egna lektioner

Fritidspedagogerna på Videparken arbetar inte i skolans klassrum. De har egna lektioner i Livskunskap i fritidshemmet. Alla elever på låg- och mellanstadiet har lektioner med pedagogerna på fritidshemmet en timma per vecka.

– I år har jag 6:or i etik och moral, säger Joakim.

Tid till planering

– Jag tror inte att jag hade haft samma kraft till eftermiddagarna om jag hade spenderat förmiddagarna i klassrummet. Nu har jag dessutom tid och möjlighet att planera lektioner och aktiviteter. Om man vill utmana barnen så de vill ta åt sig och lära sig måste man få tid att planera, säger Joakim.

En rund träbit där det står städsnurra på och i mitten finns en mindre snurra med olika platser som ska städas.

Det ska vara rättvist. Alla har ansvaret att städa en gång i veckan. Då används städsnurran.Personalen på fritidshemmet har även pedagogiska diskussioner en timma per vecka. Då pratar de bland annat om pedagogik, sin yrkesroll, visioner och hur de vill jobba.

Joakim visar runt

Joakim menar att i och med att fritidshemmet har egna lokaler har de kunnat bygga upp lokalerna efter sin egen verksamhets behov.

De har bland annat ett datorrum där barnen själva kan boka in sig och även spela över ett lokalt nätverk till ett annat datorrum. De har även ett biljardbord, ett byggrum och ett musikrum där eleverna även kan spela in musik och lägga in loopar. Dessutom har de ett rum med ribbstolar och madrass, ett kojrum och så finns det bland annat möjlighet att göra egna filmer med t.ex. lego.

– Att kunna välja och initiera aktiviteter är också en träning i ansvar. Om man sedan missköter sig vid datorn så blir man avstängd en tid från datorrummet. Och om man missköter sig vid biljardbordet så blir man avstängd en tid från biljardbordet och så vidare. Konsekvensen av att missköta sig kopplas alltid till aktiviteten, säger Joakim.

Hemmabyggd kuliss som visar ett café med hängande trädgren.
En av kojorna i kojrummet. Det är populärt även bland de äldre barnen.

Aktiviteter

– På fredagar brukar vi spela rollspel, det har alltid varit populärt och lockar de som är lite äldre. Reglerna är på engelska och matte kommer in i spelet automatiskt, eftersom tärningar används flitigt. Barn som vanligtvis avskyr matte sitter och räknar i flera timmar, säger Joakim och fortsätter:

– Några gånger per år brukar vi leka ”Capture the flag”. Det är i grunden ett spel för dator som vi leker i verkligheten med mjuka bollar, flaggor, hjälmar och sköldar. Vi lånar gymnastikhallen och personalen och alla barn är med och röjer.

Eleverna tar initiativ 

Joakim berättar att barnen själva tar initiativ till mycket, som t.ex. olika turneringar, datorspel över nätverket, filmskapande och snickeri på kojorna.

– För något år sedan var det några barn som ville bygga pilbågar. När vi började bygga var det sedan fler som ville vara med, det slutade med att vi tillverkade runt 40 pilbågar och hade Robin Hood- tävlingar. Barnen tillverkade till och med kläder och klädde ut sig, säger Joakim.

Plankor med årtal upphängda på väggen.
Eleverna tar själva initiativ till olika turneringar.

I början av sommaren åker fritidshemmet på läger.

– Det blir som en sorts utskolning av de äldsta eleverna. Barnen som går här vill inte sluta, säger Joakim.

Fritidsverksamhet prioriteras

– Vi ser lite annorlunda ut än andra fritidshem. Vår rektor Eva Gröhn prioriterar både fritids och skola. Men vi är ändå nedläggningshotade. Vi har många elever på skolan och det är svårt med både lokaler och pengar.

– Men vi har en unik verksamhet och vi delar gärna med oss av vår vision, säger Joakim avslutningsvis.

 

Text & foto: Sara Arildsson
Intervju gjord tillsammans med Charlotte Christoffersen.