Anna Lunquist.

”Alla barn ska få uppleva en vuxen som ser dem i ögonen”

Anna Lundquist, förste förskollärare i område väster, svarar på frågorna från Nela Pasalic i veckans ”Skicka vidare”.

Vad tycker du att din roll som förste förskollärare innebär?
— Min roll som försteförskollärare innebär att jag är en inspiratör för pedagogerna på förskolan. Jag bidrar med nya tankar och idéer samt min erfarenhet.
Det innebär också ett pedagogiskt ledarskap för förskolan. Hur kan jag utmana pedagoger att granska sin verksamhet och utveckla den? Verksamhetsutveckling är långsiktigt och måste få ta tid. Därför är tiden jag har tillsammans med arbetslaget under deras verksamhetsutvecklingstid mycket viktig. Det är då vi gör reflektioner som på sikt utvecklar verksamheten.

Vad är en bra lärmiljö för dig?
— En bra lärmiljö är en stöttepelare i grundverksamheten. Den pedagogiska miljön har en potential att täcka in alla läroplanens mål. En bra lärmiljö ger barnen i förskolan möjligheter till utforskande och undersökande. Den stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära. Framför allt är en bra miljö en tillgänglig miljö som ger barnen möjlighet till självständighet och möjlighet att påverka.

Vad är det viktigaste vi erbjuder våra barn på förskolan?
— Möjligheten att bli sedda för den de är. Förskolans kvalitet sitter i det dagliga mötet med barnen. Alla barn ska få uppleva en vuxen som ser dem i ögonen och tar deras tankar på allvar. Barn som växer upp och känner att deras röst räknas blir vuxna som är mer benägna att lyssna på och förstå andra. Detta är förskolans viktiga uppdrag, att gemensamt bygga ett samhälle som präglas av medmänsklighet och omtanke.

Vem vill du skicka vidare till? Och vilka frågor vill du ställa?
– Jag vill Skicka till Catarina ”Tina” Pettersson, barnskötare på Flodillerns förskola.
Vad är det bästa med ditt jobb?
Vad innebär lärande för våra yngsta barn i förskolan?
Hur skapar man trygghet för barnen när de kommer nya till förskolan?

Foto: Privat