Kvinna ler mot kamera.

”Alla viktiga som möjliga förebilder”

Lotta Bjershagen, elevassistent i årskurs ett och fritids på Sofielundsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Fredrik Glückman.
– Vad är den största utmaningen med att jobba i skola?
– Utan tvekan att räcka till för alla. Därför söker jag aktivt efter de elever som drar sig undan, eller verkar skygga. Att få eleven att känna sig trygg i skolan är helt grundläggande för att de ska kunna lära sig något. Det är en underbar känsla att få någon att lysa upp för en stund, då sjunger mitt hjärta. Så svaret blir att kunna leverera tryggheten, och den kommer i lite olika form för varje elev. Någon behöver bli sedd, någon mår bra av en kram eller lite skojande, och någon annan av en tydlig gränssättning. Men för mig som människa är det såklart en svår utmaning att möta elever som inte har det bra i hemmet, som är dåligt förberedda för skolan eller som far illa i skolans sociala miljö. Ibland håller oron för en elev en vaken om natten. 
– Hur ser du på vikten av samspel mellan pedagogerna i förhållande till barnens lärande?
– När barnen kommer till skolans värld har de kanske ännu i sitt unga liv inte lärt känna så många vuxna, och är påverkade av schablonbilder av vuxenhet som de hittat på nätet, i film och på tv. Så jag tänker att alla vi som jobbar i skolan, oavsett yrkesroll, blir viktiga som möjliga förebilder för barnen. Vi kan ju inte begära av barnen att de ska kunna reda ut de hierarkiska skillnaderna heller mellan oss som jobbar på skolan. De kan lära sig så mycket av oss alla, och allra helst blir vi bra förebilder när vi arbetar kamratligt och jämställt inför dem. Om vi vuxna kan vara vänner och lösa eventuella konflikter snyggt så lär sig barnen mycket av det. Och deras trygghet i skolan ökar när de upplever att vi vuxna arbetar i harmoni med varandra. Så jag förespråkar fri kommunikation mellan personalen och en generositet mellan yrkesrollerna, och är övertygad om att det leder till lugn och arbetsro i klassrummet.
– Vad är roligast med att jobba i skola?
– Allt! Det är en fröjd att umgås med växande människor! Vilken njutning när man får se barnen lyckas med något och se dem utvecklas! Från eleverna får jag deras underfundighet, gör roliga observationer av dem varje dag som jag tar med mig hem och gläds åt på kvällen. Och så är det ju jättehärligt att få arbeta med kloka och duktiga kollegor, och vara i ett ständigt spinnande spännande samtal med dem om jobbet och dess utmaningar. Det tänjer och tänder min egen kreativitet, och gör mig till en mera levande person att vara här.
– Vem vill du skicka vidare till?
– Petra Hammenskog, skolbibliotekarie på Kungshögsskolan. Mina frågor:
– Hur har barns läsande påverkats av digitaliseringen, och vad innebär det i ditt arbete?
– Hur ser skolbibliotekets framtid ut? Många skolor saknar ju bibliotek.
– Vilket är ditt drömscenario för framtiden, hur skulle du vilja arbeta för att främja barns läsande, tänk fritt!