Jaklina Stankic framför konstverk i skolan

Allaktivitetshuset som en naturlig del av skolan

Genom att öppna upp skolan efter skoltid och bjuda in alla som bor på Lindängen till aktiviteter har allaktivitetshuset och Lindängeskolan lyckats skapa lugnare och tryggare elever.
– Det blir en helhet för eleverna som gör att de växer som människor, säger Jaklina Stankic, rektor på Lindängeskolan.

Det började 2011 när det första allaktivitetshuset i Malmö startades på Lindängeskolan. Sedan dess har ytterligare två öppnat, 2013 på Hermodsdalsskolan och 2018 på Apelgårdsskolan. Den gemensamma tanken är att kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter för alla boende i alla åldrar i området utanför skoltid.
– Våra elever vill inte gå hem när skoldagen är slut och då är det jättebra att kunna erbjuda dem något meningsfullt att göra, säger Jaklina Stankic.

För skolans del innebär det till en början att upplåta lokaler till aktiviteterna. Men sedan dess har mycket hänt med den samverkan som är mellan skolan och allaktivitetshuset.
– Vi smälter in i varandra, vi samverkar och driver gemensamma utvecklingsfrågor. Till exempel i vårt arbete med värdegrundsfrågor, som är en del av vår åtagandeplan, spelar allaktivitetshuset en jätteviktig del, säger Jaklina Stankic.

Visionär med rätt fokus

Rektorns roll i samverkan är mycket viktig. Hon beskriver sig själv som en visionär och att genom att skapa rätt förutsättningar och sin egen inställning ser hon till att fokuset blir rätt.
– Det ska vara på den positiva effekten för våra elever. Det är klart att det ibland blir utmaningar, framförallt praktiska sådana, men vi har bestämt att det är något vi får lösa längs vägen. Det är inte det som är viktigt i detta arbetet, säger Jaklina Stankic.

För rektorn handlar det också om att organisera och att ge rätt förutsättningar. Personer ska få rätt uppdrag, rektorn ska ha en god kommunikation och avsätta tid för utveckling.
– Jag är jättepositiv till detta och om jag som rektor är tydlig med det så blir det också bra, säger hon.

Trygg plats

Allaktivitetshuset anordnar de aktiviteter som deltagarna efterfrågar. Här finns bland annat tjej- och killgrupper, olika idrotter, bakning, sagostunder och pyssel. En vinst med att aktiviteterna är öppna för alla, förutom att det stärker och binder samman samhället, är att för föräldrarna blir det en trygg plats dit deras barn kan komma.
– Föräldrarna ser det som en förlängning till den trygga skolan. Och framförallt för flickor har det varit viktigt. De blir stärkta i att kunna komma hit, säger Jaklina Stankic.

Andra exempel på hur samverkan kan se ut är att personalen från allaktivitetshuset håller i rastverksamhet. De har också anordnat barnpassning vid föräldramöten för att så många föräldrar som möjligt ska kunna komma. Allaktivitetshuset är också en stor del i arbetet med ett annat mål i skolans åtagandeplan: trygghet och trivsel. Här drivs utvecklingsarbetet av en förstelärare, skolans trygghetsvärdar och personal från allaktivitetshuset. En del av personalen är också anställd deltid på skolan och deltid på allaktivitetshuset.

– Det började med att vi var skilda åt. Men nu är det så mycket mer nyanserat. Framförallt är allaktivitetshuset en friskfaktor för våra elever. De får en chans att utveckla förmågor som de kanske inte hade haft tid med annars. Det blir en helhet. Det är så vi kan hjälpa till att skapa framtidsdrömmar, säger Jaklina Stankic.

Text och foto: Johanna Ravhed