Jenny Zander, rektor på Lorensborgsskolan.

”Alltid haft livliga diskussioner”

Jenny Zander, rektor på Lorensborgsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Ulf Mazetti.

Vad brinner du för – vad är ditt WHY?

– Mitt WHY handlar om payback. Mina föräldrar är uppvuxna i Malmö. Att vidareutbilda sig var det få som gjorde i släkten och att klara sig genom grundskolan på ett bra sätt var det flera som inte gjorde. Vi har dock alltid haft livliga diskussioner om politik, etik och moral och så vidare, så intresset för nyheter och kunskap har alltid funnits omkring mig. Eftersom möjligheten att utbilda sig faktiskt finns i Sverige var det ganska självklart att jag skulle ta mig den vägen. En intressant resa från 50-talet i Sverige till nutid ur kunskaps- samsyns- och upplysningssynvinkel och i vissa delar ska den resan göras om igen med de utmaningar vi har i dag. Eftersom vi redan gjort resan en gång torde det inte vara så svårt att göra om, om vi bara lär av våra misstag och återanvänder våra framgångsstrategier. Det är spännande, utmanande och viktigt för mig att vara en del i den resan.

Om du hade vaknat i morgon och haft oanade resurser, vad hade du då gjort i din verksamhet?                                                                                                                                          

– Det finns så klart mycket att göra inom verksamheten, alltid. Men för att få mest bäring in i verksamheten hade jag satsat på den tiden utanför verksamheten, till exempel:

  1. Jag hade aktiverat och fortbildat nyckelpersoner inom olika typer av föreningar för att säkerställa att alla barn och vuxna hade någon form av förening att (kostnadsfritt) vara aktiv i – för en meningsfull fritid.
  2. Jag hade ordnat kostnadsfria helgutflykter med guide för invånarna i upptagningsområdet så att alla fick möjlighet att ta del av Malmös rika utbud och att göra Malmö till sitt. Självklart skulle detta vara för alla boende så att vi ökar integrationen mellan unga och gamla, olika kulturer och så vidare.
  3. Kostnadsfria busskort för alla inom Skåne.
  4. Byggt ett motionscenter och en simhall och utrustat med simlärare.
  5. Gett möjligheter till boenden att starta verksamheter i lokalerna runt omkring: cafe, blomsterhandel och så vidare.

Vilken är din största utmaning?

– För mig personligen är det att befinna mig i rätt läge mellan att ha tålamod och att vara otålig.

Vem vill du skicka vidare till?

– Agneta Bergman, förstelärare på Lorensborgsskolan. Mina frågor:

–  Vad är ditt WHY?

– Vilket är ditt viktigaste moment i ditt klassrum som du gör varje vecka och varför?

– Vilken är den bästa fortbildningsinsats du någonsin fått och varför?