Anna Holmberg

Antirasism och normbryt på Videdalsskolan

Anna Holmberg arbetar som SO-lärare i åk 7-9 på Videdalsskolan. Hon engagerar sig aktivt i normbrytande- och antirasistiskt arbete på skolan. I Malmö har skolnätverket Antirasistisk kraftsamling formats, som Anna deltar i. Videdalsskolan medverkar även som pilotskola i projektet Normbrytande rättigheter.

– Vi måste arbeta med bl.a. vår attityd. Skolan har en gemensam värdegrund och ska stå för demokratiska värden. Vi kan släppa in, bjuda in och lyssna, säger Anna och fortsätter:

– Det handlar ytterst om demokrati och starten på en folkrörelse, utifrån det som händer i samhället. Det finns massor med vilja!

Nätverk och projekt

I Malmö har skolnätverket Antirasistisk kraftsamling formats och projektet Normbrytande rättigheter.

– Det är spännande med den här typen av utveckling och metoder. Genom nätverket och projektet har intresset, frågorna och arbetet fått en kanal, en processform, säger Anna och fortsätter:

– Annars bygger det ofta på eldsjälars insats. Men vi är inte isolerade eldar. Istället finns ett samarbete. Det är ett förändringsarbete som är politiskt förankrat. Arbetet går att genomföra med en genomtänkt plan och i ett nätverk.

Person lutar sig mot en annans axlar.
Selma, Petter och Ana arbetar med Normbrytande rättigheter.

Normbrytande rättigheter (NBR) är ett Malmöbaserat skolprojekt från Ungdom Mot Rasism, Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ana Marega och Selma Gušić arbetar som projektledare och Petter Carlsson Söderstrand som ungdomssamordnare. Gustavo Nazar från Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) är också involverad i arbetet.

Elevernas inkludering

Hur upplever eleverna skolans likabehandling? Det är bara en av alla frågor som den nystartade elevreferensgruppen ska prata om. Gruppen består av ett 15-tal elever från Videdalsskolans åk 6-8.

– Gruppen har påbörjat ett arbete som till hösten ska inkludera alla elever. Gustavo och Petter startar även upp ett större elevnätverk. Tanken är att det ska växa, bli en röst och delta i debatten. Elevinflytande kan bli på riktigt. Det ska bli jättespännande att följa, säger Anna.

Till hösten skapas elev- och personalarbetsgrupper på skolan. Och de olika grupperna kommer att mötas. Alla elever kommer också att få delta i workshops. Nästa år kommer de yngre eleverna att få arbeta med teater. Videdalsskolan medverkar också i Fotboll mot rasism.

Anna berättar att de länge har diskuterat vad som motiverar eleverna.

– Eleverna ska känna delaktighet, tillhörighet och vara inkluderade. Ingen ska behöva stå i skuggan och titta in.

Utbildning av personalen 

– Utifrån skolan som myndighet och genom lärarrollen har vi makt. Frågan är hur vi använder den. Vi vill arbeta positivt och konstruktivt med makt, säger Anna.

Ana och Selma från NBR har haft utbildningsdagar för personalen på skolan.

– Vad är normer? Vad är rättigheter/skyldigheter? Hur ser skollagen och Barnkonventionen ut? Ana och Selma hjälper oss att begripa och koppla.

Pojke ser tornado.
Stormen och normen.
Stormen och normen.

Anna berättar att föreläsningarna har öppnat ögonen på många. Ana och Selma gjorde en liknelse mellan normer och en orkan. I normens öga är det stiltje och här märks inte motvinden. Men hur är det för människor som inte befinner sig i normens öga, som befinner sig i stormens vindar och hela tiden är utanför normen?

– Många gånger kan personer utanför normen vara fyllda av frustration och oro, och kan vara upptagna av att arbeta med det. Men de vill in i lugnet och kunna fokusera på annat, som t.ex. skolarbete, säger Anna och tillägger:

– Anna och Selma visar på metoder som fungerar som dörröppnare, som bjuder in.

Ett omfattande arbete     

– Normer är inget lätt arbete. Det innefattar mig som lärare i min profession, skolan som institution och mig som person. Jag som person representerar någonting. Vilka mönster lever jag i som hindrar mig? Som hindrar andra? Vad händer när jag möter människor som inte passar in i mina normer?

Innan läsåret är slut arrangeras ytterligare en utbildningsdag för lärarna på skolan, en heldag med workshops.

Antirasistisk kraftsamling

– Gustavo Nazar på CPI har stor betydelse för Malmö. Det händer spännande saker i Malmö och jag hoppas att det sprider sig, avslutar Anna.

Den 6 maj anordnas en spännande heldag i Malmö med seminarium och workshops. Dagen riktar sig till dig som är intresserad av antirasistiskt arbete i skolan; Antirasistisk kraftsamling.

Text och foto: Sara Arildsson
Intervju gjord tillsammas med: Charlotte Christoffersen
Foto ”Stormen och normen”: colourbox.com