Handavtryck i gult och rött.

Antirasistisk Kraftsamling

Malmös antirasistiska skolnätverk bjöd i maj in till en heldag, fylld med seminarier och workshops. Dagen vände sig till skolpersonal som vill levandegöra skolornas likabehandlingsplaner. I Pedagog Malmös film från dagen möter du några av de medverkande. 

– Vi träffas och får möjlighet att reflektera och inspirera varandra, och hitta sätt att få en fördjupad förståelse kring de här frågorna. I skolan har det direkt koppling till likabehandlingsarbetet, värdegrundsarbetet, delaktighet och inflytande, säger Gustavo Nazar, en av initiativtagarna till nätverket.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

När nätverket träffades i maj var platsen Swedbank Stadion i Malmö. Föreläste gjorde bl.a. Hassela Movement, Afrosvenskarnas forum för rättvisa, Normbrytande rättigheterPeaceWorksMalmö UngdomscentralenMalmö mot diskriminering med flera.

Nystartat 

Malmös Antirasistiska skolnätverk är relativt nystartat. Nätverket består av personal från skolor i Malmö. Syftet är att lära av varandra, dela med sig, inspireras och tillsammans arbeta mot rasism och diskriminering. Nätverket arbetar gemensamt för alla barns rätt att leva fria från kränkningar.

Handavtryck och texten "Antirasistisk kraftsamling"Antirasistisk kraftsamling den 23 oktober 

Nästa träff kommer att hållas den 23 oktober, även då en heldag på Swedbank Stadion. Centrum för pedagogisk inspiration (CPI) och Normbrytande rättigheter (UMR) står för inbjudan. MFF i samhället är med i nätverket och är värdar även denna gång. Om du vill veta mer kontakta Gustavo Nazar, gustavo.nazar (@) malmo.se.

”Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.” Likabehandling, Skolverket.se 

Fortsatt läsning

Programmet från Antirasistisk kraftsamling, maj 2014.
Temabloggen #normbryt på Pedagog Malmö
Om det antirasistiska nätverket, Pedagog Malmö
Om det antirasistiska nätverket, Sydsvenskan

Text: Sara Arildsson
Grafik: allvectors.com/CC Attribution-Share Alike 3.0, Chris Munsey