Kvinna i kök.

Arbetar för ömsesidig respekt i klassrummet

På Rörsjöskolan-Zenith tycker personalen det är viktigt att ha en relation till eleverna så att de känner sig sedda och lyssnade på. Enligt spanska och svenskläraren Susan Acevedo genomsyrar det hela verksamheten. Hon tror att det är en bra början på ett lyckat värdegrundsarbete i skolan.

Susan Acevedo rör sig avslappnat genom skolkorridoren med en kaffemugg i handen. Korridoren är full av elever, en kommer fram och frågar Susan om tiden till en aktivitet nästa dag. De går tillsammans en stund och pratar innan han hastar vidare.
– Relationer är A och O i arbetet. Vi lärare måste ta mer ansvar att bygga relationer. Att hälsa på eleverna, även om de inte är ”mina elever”, ta kontakt och fråga hur de mår, säger hon.
Rörsjöskolan-Zenith hade fram till förra hösten problem med bråk och stökigheter. Ett hot om vitesföreläggande på en miljon kronor från Skolverket ledde till att man var tvungen att ta krafttag för att göra något åt situationen. Delar av ledningen byttes ut, pedagoger nyanställdes och skolan påbörjade ett långsiktigt värdegrundsarbete.
Susan Acevedo anställdes i samma veva. Hon hade tidigare jobbat med liknande elevgrupper i skolor med utmaningar av samma sort.
– Det som är fantastiskt på skolan är att all personal har samma förhållningssätt gentemot eleverna. Lokalvårdarna kan sitta och spela kort med eleverna en rast, en av rektorerna sitter ofta ute i korridoren och arbetar för att vara nära eleverna. Alla ser till att ha en relation till eleverna – det genomsyrar hela verksamheten.

Värdegrundssamtal klassvis

Skolan har skapat något de kallar ”Likabehandlingsteam” (LBT), där en pedagog från varje arbetslag deltar samt en kurator. I teamet stöttar pedagogerna varandra och diskuterar teman för värdegrundssamtalen som hålls i klasserna – en timme varje vecka.
– Vi kallar klassamtalen DIL, delaktighet inflytande och likabehandling. Målet är att eleverna ska vara med och utforma skolans likabehandlingsplan. Det ska vara delaktighet på riktigt, alla elevers inflytande – inte bara elevrådets.
Temat för DIL skiftar från vecka till vecka. Det kan handla om alltifrån genus och jämställdhet till kränkningar och diskriminering, eller helt enkelt att inkludera eleverna i hur rutinerna kring skolfrånvaro fungerar och varför.

Beröm är viktigt

Att bygga ömsesidig respekt mellan elever och lärare är viktigt. Inte minst för att även kunna tillrättavisa när eleven gjort fel, menar Susan Acevedo.
– Beröm tror jag är jätteviktigt – att elever får höra både ris och ros, inte bara ris. Vi ringer inte bara hem till föräldrarna när eleverna gjort något dumt utan även när de gjort något bra. Det tar lika lång tid för mig att ringa en förälder för att säga något positivt som negativt, konstaterar hon.
Att bättre bemöta “utmanande” elever i skolan – hur gör man?
– Jag tror det är viktigt med rätt person på rätt plats, matcha lärare med rätt typ av grupp i den mån det går. Se till så att ledningen och personalstyrkan är synlig för eleverna – inte som vakter utan att det finns vuxna som eleverna kan prata med. Ta din kaffekopp och gå ut i korridoren så att eleverna inte bara ser dig på lektionerna. Det är viktigt att eleverna känner sig sedda och lyssnade på. De är barn – det är vi vuxna som ska ta ansvaret.