Kvinna och man står i trappan ner till källare.

Jakten på den perfekta åtagandeplanen

Catarina och Peter är skolledare på Gullviksskolan. De har gjort en annorlunda presentation av arbetet med skolans åtagandeplan. Ett lekfullt infall som fick ett mervärde de inte hade räknat med.

Fakta om åtagandeplan.Det började med att Catarina Borgström och Peter Ernberg skulle presentera Gullviksskolans åtagandeplan för sina skolledarkollegor i skolområde Söder. Eftersom hela skolan har varit med om att ta fram skolans åtagandeplan ville de även få med pedagogernas och elevernas röster. Det var då de kom på att använda sig av korta videoklipp som skulle bäddas in i en Prezi-presentation, se längre ner.
Catarina och Peter ägnade inte särskilt mycket tid på att planera, men skissade fram en enkel storyboard för att få viss struktur och en röd tråd i presentationen. Sedan gick de runt på skolan och fångade in pedagoger och elever. Inför kameran fick de berätta vad skolans åtagandeplan betyder för dem.
– Det hela skedde väldigt spontant. Utan repetetion eller omtagningar. Det var endast ett videoklipp som inte gick att använda, och det var för att vi råkade hålla för mikrofonen, berättar Peter.

Kvitto på förankringsarbetet

Sammantaget blev alla filmerna en positiv bekräftelse på hur väl förankrad åtagandeplanen har blivit på skolan. Men Catarina och Peter hade inte räknat med att videoklippen skulle ge dem en sådan fantastisk återkoppling.
– Vi har ju jobbat återkommande med åtagandeplanen för att den verkligen ska bli ett levande dokument i skolans utvecklingsarbete. Vi tycker själva att det arbetet har gått bra. Samtidigt kan man aldrig veta riktigt säkert. Men de här videoklippen blev ytterligare ett kvitto, säger Catarina.

Återkommande arbete

När Gullviksskolan har tagit fram sin åtagandeplan har de utgått från skolans egna utvärderingar, vad de har sett i resultaten från nationella proven, samt den återkopplingen de har fått genom tabeller och statistik från Grundskoleförvaltningen. Gemensamma mål från Grundskolans strategidagar finns också med i åtagandeplanen.
– Allt vi gör kopplas hela tiden till åtagandeplanen. Ett par gånger per termin utvärderar vi hur arbetet går framåt. Utöver det träffar vi arbetslagen vart tredje vecka och då finns alltid åtagandeplanen med som en punkt, förklarar Catarina och Peter.
Catarina och Peter undrade hur deras presentation skulle tas emot av skolledarkollegorna i område Söder. Att de kanske skulle betraktas som oseriösa. Men den mottogs med glada tillrop och den fick jätte bra feedback och positiva kommentarer.
– Man måste ha roligt på sitt arbete och vi hade väldigt roligt tillsammans när vi gjorde filmen. Pedagoger och barn märker om vi som skolledare har roligt och vi tror att det i sin tur påverkar hela skolan som arbetsplats, säger Catarina och Peter.
Text & foto
Charlotte Christoffersen
PDF: Gullviksskolans Åtagandeplan Läsår 2015/2016