Pysslat monster.

återSKAPA – lärande, kreativitet och miljö

återSKAPA i Malmö är ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning. Arbetsmaterialet är industrispill och annat utrensat material från företag. Det är en plats där leken får ta plats i skapandet. Syftet är att fördjupa barn och ungas ämneskunskaper, öka miljömedvetenhet och stimulera kreativitet.

Carin och Cia i atelje.
Carin Hernqvist och Cia Borgström, återSKAPA.

– Det handlar om att förstärka och fördjupa lärandet genom att skapa, säger Carin Hernqvist, pedagog och grundare av återSKAPA.

– återSKAPA är uppbyggt kring en materialbank med en skapande verkstad. Vi vill stimulera kreativitet. Hos oss finns det inget facit eller någon förlaga. Barn och unga uppmanas att tänka som uppfinnare. Skapandet är könsneutralt och vi ser få skillnader mellan pojkars och flickors skapande.

Tillsammans med Carin arbetar Cia Borgström. Båda är involverade i den pedagogiska verksamheten och konceptutvecklingen.


återSKAPA i Malmö

– Under en period bodde jag med familjen i Los Angeles. Skolor och museer i LA använder industrispill till skapande, säger Carin. Hon nämner även Trash for Teaching och reDiscover Center som finns i LA.

När Carin hade fått upp ögonen för materialet började hon fundera. Hon ville ta återskapandet till Malmö.

– När vi flyttade tillbaka sade jag upp mig från mitt lärarjobb och chansade. Arbetet med återskapande lockade väldigt mycket, säger Carin.

Industrispill

återSKAPAs materialbank består av industrispill och annat utrensat material från företag. Material som annars skulle ha gått till soptippen. Det är t.ex. trådrullar och strumpor från strumpfabriker, klistriga mjuka prickar och bågar från 3d-glasögon.

Hand tar knappar.

Drop in och workshops

– Vi har skräddarsydda workshops för barn och unga som är 4 år och uppåt. Varje vecka anordnar vi ungefär fyra workshops. Alla workshops ser olika ut, berättar Carin.

– Innan en workshop kontaktar vi alltid pedagogerna och frågar vad de vill att workshopen ska handla om, säger Cia.

återSKAPA besöks även av t.ex. företag som arbetar med lekfulla design- och skapandeprocesser. En söndag i månaden har de dessutom ”Drop in Art”. På Drop in Art är allmänheten välkommen. Det brukar komma ungefär 200 personer varje gång, i alla åldrar.

Sopor och miljö

Både Carin och Cia tycker att det är lyxigt och roligt att få möta barn och unga genom återSKAPA. Med yngre barn berör de miljö och sopor, medan de med äldre barn diskuterar ämnet mer på djupet.

– Vi vill förändra människors syn på skräp, säger Carin.

Cia och Carin berättar att de började med att ta emot skolor. Det blev genast ett stort intresse även från förskolorna. Många klasser besöker återSKAPA kopplat till Skapande skola. Pedagog Malmö får vara med på en workshop för en förskoleklass från Dammfriskolan.

Spöke av pysselmaterial.

”Att återskapa är göra något nytt av det som finns”

Det är elever med nyfikna ögon och ben som sökt sig ned i återSKAPAs lokaler i STAPLN. Det går inte att ta miste på ivern som omger dem när de kommer ner i den spännande källarlokalen.

Med äventyr i rösten hälsar Carin och Cia barnen välkomna. Barnen, Cia och Carin börjar med att prata om olika ords betydelse.

– Att återskapa är göra något nytt av det som finns. Det här är vår materialbank. Men det är inte en bank med pengar. Vi har material istället, vad är det? säger Carin.

Barnen räcker ivrigt upp handen. Det är många som vill vara med i diskussionen.

– Det här kan man använda som skägg, säger ett av barnen som har fått ordet, och går fram till en av lådorna.

Cia och Carin visar upp och presenterar mer av materialet som finns runt om kring dem. Oavkortat går diskussionen över till soptippen, och vad som hade hänt med materialet om inte återSKAPA hade varit och hämtat det.Spöke av pysselmaterial.

Kroppen

I förskoleklassen har barnen arbetat med temat kroppen.

– Jag har hört att ni är jätteduktiga på kroppen, vad finns i kroppen? frågar Cia

– Skelett, hjärta, lungor, mat, mjölk, hjärta och blodådror, svarar barnen.

På frågan om vad som finns utanpå kroppen svarar barnen att det bl.a. finns hud, ögon och näsa. Cia berättar att barnen ska bygga en människokropp som är som barnen. Kroppen är en trådrulle och huden kan t.ex. vara en strumpa.

– Bygg med fantasi. Inuti trådrullen kan ni stoppa in det som finns i en kropp. Det här kan t.ex. vara ett hjärta, säger Cia och tar upp en skumgummiprick.

Cia uppmanar barnen att tänka som uppfinnare.

– Här finns inte tejp, klister eller pennor. Vi får hitta på annat istället. Mycket av materialet som finns här är ”klistrigt”, säger Cia och visar upp material med klisterbaksidor.

– Vi kan ju knyta och sy också, säger barnen.

Skapandet

Barnen får varsin korg, gjord av kartong med snöre. De går sedan på en spännande upptäcktsfärd. I korgarna landar material som de vill skapa med. De hittar hår och vingar, hud och öron. De hjälper varandra att hitta och att skapa. Det är fantasifulla, lekfulla och kreativa figurer som växer fram.

Spöke pysslade av toarullar.

Avslutningsvis avrundas workshopen med en utställning. Skapelserna förflyttas sedan till en stor kartong, och får resa tillbaka till Dammfriskolan med barnen.

återSKAPA finansieras med hjälp av ett treårigt stöd från Allmänna arvsfonden. De har ett tjugotal samarbetspartners. Carin och Cia arbetar för att verksamheten ska bli permanent.

Text och foto: Sara Arildsson