Två elever sitter vid bord och jobbar med ipad.

Att knäcka läskoden genom skrivning

Att undervisa i förskoleklass blev startskottet för Tuva Ingemarssons arbete med Att skriva sig till läsning med dator, ASL. Tillsammans med klassens 20 elever har hon utforskat skrivandets väg till läsning, genom en värld av upplevelser, elevers intresse, oändliga samtal, bokstavsräckor, spökskrivning och tydlig struktur för arbetet.

– Ja, oj vad vi har pratat. Jag tror på samtalets kraft. I samtalet får jag syn på elevernas erfarenheter, deras intresse och förkunskaper. Dialogen är en viktig del i arbetet med att skriva sig till läsning. Det är grunden, berättar Tuva.

Tuva som arbetar som lärare i SV/SVA på Nydalaskolan, ser flera fördelar med att använda ASL i undervisningen. Hon lutar sig bland annat på det Arne Trageton säger om att många elever inte är mogna för pennan förrän i årskurs 2. Det digitala lockar också.

– Jag tror inte på att arbeta med en bokstav i taget, och låta elever träna sig på att skriva bokstäver dag ut och dag in. Vi lever i den digitala världen och det är viktigt att lära dem hantera verktygen för den.

Tuva Ingemarsson utanför skolan.
Tuva Ingemarsson

Intresse och önskemål

När Tuva tittar tillbaka på året med eleverna i förskoleklass är det med glädje och engagemang. Tolv elever har knäckt läskoden och åtta elever är på god väg. Erfarenheterna ligger till grund för kommande läsårsarbete. Undervisningen utgår alltid från ett tema. Högt på dagordningen står elevernas intresse och önskemål om ny kunskap. Genom att använda att använda ASL tillsammans med VÖL och EPA (tänka enskilt-samtala i par och tillsammans med alla) hjälper Tuva både sig själv och eleverna att strukturera arbetet.

– VÖL som står för vad eleverna vet, önskar veta och har lärt sig, är en metod och en struktur vi använder för att ta oss an ett ämne, en text eller ett tema. EPA ger alla elever talutrymme, och ASL blir verktyget för att bearbeta material och upplevelser.

Tuva belyser hur betydelsefullt det är att ge eleverna stoff att arbeta med. En gemensam upplevelse, som t ex en utflykt, ger eleverna något att utgå ifrån.

– Som svensklärare behöver man luta sin undervisning på något. Jag gör det genom att arbeta med tema. I temat gäller det att möta elevernas intressen och ge dem en struktur för att bearbeta upplevelse eller ny kunskap.

Stöttning och utmaning

När eleverna arbetar med ASL gör de det i par. Tuva har medvetet parat ihop elever för att de på bästa sätt ska stötta, stärka och utmana varandra.

– Det finns en poäng i att elever som ligger på samma nivå samarbetar, men för en del är det bästa samarbetet med någon som kan utmana.

Att arbeta med ASL i förskoleklass handlar mycket om att bli varm i kläderna, våga pröva och skriva bokstavsräckor.

– I praktiken är det när eleverna låtsasskriver, vilket ger dem möjligheten att bli vana och trygga datoranvändare.

– Eleverna förstod inte alltid att de lärde sig något. I början såg det mer som en lek, det var roligt att sitta och klinka på datorn. När de insåg att bokstäverna kunde bilda ord tog spökskrivandet över. Spökskriften handlar om något och ger eleverna känslan av att de skriver något på riktigt.

Samarbete och dialog

För Tuva och hennes elever innebär ASL också något som stimulerar dialog. Genom att bearbeta upplevelser tillsammans får de sätta ord på det som de har gjort. Genom att leta bokstäver och smaka på ljuden utmanar eleverna sin förståelse för hur bokstäver bildar ord.

– ASL bidrar till att eleverna lär sig samarbeta. Jag vill också påstå att det har lett till flexibilitet, eleverna är vana vid att göra olika saker. Alla kan inte sitta vid datorerna samtidigt, så vi har stationer med uppgifter som är kopplade till temat, berättar hon.

Året i förskoleklass har stärkt Tuvas uppfattning om hur betydelsefullt det är att ge eleverna utmaningar och uppgifter som skapar sammanhang och stimulerar deras nyfikenhet. Hon ser VÖL som en tacksam metod att använda i det arbetet. De tre stegen hjälper både henne och eleverna att skapa struktur i arbetet, rubriker att utgå från samt öka allas delaktighet.

Och pennan, ja den finns också med i klassrummet, varje gång eleverna ritar eller om någon av eleverna vill skriva.

Text och foto: Marina Walker
Foto på elever: Tuva Ingemarsson


Vill ni veta mer om hur Tuva arbetar så föreläser hon om sitt arbete på studiedagen den 27/9.