Gå direkt till innehållet
Tajana Krznar och Åse Nilsson står i Pauliskolans mediatek.

Att utveckla och leda skolbibliotek

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Våga satsa, tänk samarbete och håll i strukturerna. Det är några av ingredienserna för att få ett väl fungerande skolbibliotek menar ledningen på Pauliskolan.
– Vårt mediatek spelar en viktig roll. De pedagogiska vinsterna vi kan göra genom att ha ett bra skolbibliotek är stora, säger Åse Nilsson, rektor.

Mediateket på Pauliskolan är vida känt. De har tagit emot utmärkelsen Skolbibliotek i Världsklass varje år sedan 2013, vunnit Årets skolbibliotek 2010 och ofta, i alla fall innan pandemin, tar de emot studiebesök från andra delar av Sverige. Hur är det att leda ett sådant framgångsrikt skolbibliotek?

Tajana Krznar har arbetat som skolledare med ansvar för skolbiblioteket under de två senaste åren.
– Jag är väldigt stolt över vårt mediatek. Det har en enorm utvecklingspotential och det är så roligt att få möjligheten att vara med och utveckla något som redan är så bra som vårt Mediatek är, säger hon.

Fackutbildad personal

Det var år 2006 som den dåvarande rektorn på Pauliskolan tog beslutet att satsa på att anställa fackutbildade bibliotekarier. Åse Nilsson, som är nuvarande rektor på skolan, berättar att man redan då såg de pedagogiska vinsterna som ett skolbibliotek kunde ge.
– Det som gjordes riktigt bra då var att man slog fast samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna på skolan och att man satsade på den fysiska miljön. Man var också tidigt ute med att utveckla den digitala kompetensen, säger hon.

LÄS MER: Så jobbar bibliotekarierna på Pauli: ”Vi utvärderar för att inte stagnera”

Det upparbetade samarbetet har varit en röd tråd sedan dess. Personalen sitter idag med i olika utvecklingsgrupper och i ämnesgrupper på skolan där de bidrar utifrån sin kompetens.
– Jag har tidigare haft förmånen att sitta i ämnesgrupper kopplade till elevernas gymnasiearbete och har kunnat se vilken stor roll skolbibliotekariens kompetens spelar. De både avlastar och inspirerar lärare, säger Åse Nilsson.

Utveckling i samarbete

Men det är inte bara samarbete mellan lärarna och skolbiblioteken som är viktiga. Även andra yrkesgrupper har samarbeten. Till exempel med specialpedagogerna och arbetet kring tillgängliga medier och med socialpedagogen på skolan som just nu arbetar med eleverna på introduktionsprogrammet för att främja läsning och språkutveckling.
– I samarbetet föds ofta många utvecklingstankar som sen leder till gemensamma övergripande projekt. Jag som rektor fungerar som ett bollplank; är det till exempel hela Pauli som behöver detta eller är det ett enskilt program? Hur integrerar vi det nya i det som redan är på plats, säger Tajana Krznar.

En av delarna som är viktig för henne som rektor med ansvar för skolbibliotek är att vara närvarande för personalen. Men också att visa och lyfta upp mediatekets roll i olika sammanhang. Det kan handla om att delta i olika aktiviteter som mediateket gör, men också att lyfta fram dess betydelse vid till exempel nyanställningar. Pauliskolan är också en partnerskola till lärarutbildningen på Malmö universitet och genom det har skolan bjudit in blivande lärare till workshops kring hur man kan jobba tillsammans med skolbiblioteket.

Interiör viktig för studiero

Pauliskolan arbetar också mycket med mediatekets interiör. Det är en populär plats och det blir fort fullt inne i mediateket. Fokus just nu är att skapa tillgängliga, lugna platser för eleverna där de kan känna studiero även under rasterna.

Skolledarnas roll i utveckling av skolbiblioteket handlar mycket om att skapa organisatoriska förutsättningar, menar Åse och Tajana. Det finns ett formaliserat konferensschema för att ge personalen möjlighet att träffas.
– Sen handlar det också mycket om att hålla i strukturer. Vi har en verksamhetsplan och ett årshjul som är viktiga för verksamheten. Det gör att vi inte tappar fokus, inget faller mellan stolarna och vi vet när det är dags att påbörja saker, säger Tajana Krznar.

Ekonomisk prioritering

Men det handlar också om den ekonomiska fördelningen i skolans budget.
– Vi gör en kraftfull ekonomisk satsning. Men vi inser också och tror på skolbibliotekets roll och då måste man välja att satsa. Så länge vi har råd ska vi göra det, säger Åse Nilsson.

Hon hoppas framöver att vikten av ett skolbibliotek kommer att synas i de prioriteringar som Malmö stad gör.
– Det står i skollagen att man ska ha närhet till ett fysiskt bibliotek men det står inget om att ha utbildade bibliotekarier. Men det menar jag är en förutsättning och jag hoppas att det kommer synas att det inte är något som ska vara upp till varje enhet. Alla skolor behöver ett väl fungerande skolbibliotek.

Text och foto: Johanna Ravhed

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!