Eva Akenine, bilbiotekarie på Pauliskolan, står vid entrén till biblioteket.

”Vi utvärderar för att inte stagnera”

Pauliskolans Mediatek har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass inte mindre än fem år i rad och 2010 utsågs det till Årets skolbibliotek.

Bibliotekarien Eva Akenine menar att de upprepade framgångarna bland annat beror på det tydliga och medvetna stödet de länge haft från skolledningen – och att man kontinuerligt granskar sig själva och sitt arbete.

– Ledningen ser oss som en självklar del av den pedagogiska verksamheten. På vissa bibliotek får man kämpa hårt för sitt berättigande, men här får vi ta plats. Sedan utvärderar vi vårt arbete en gång om året och ser vad som fungerat och inte fungerat. Det gör att vi inte stagnerar utan fortsätter utvecklas, säger Eva Akenine.

Eva Akenine, bibliotekarie på Pauliskolan, sorterar böcker i skolbiblioteket.

 

Hon lyfter fram de tydliga strategierna och målen för verksamheten, formulerade i en biblioteksplan som är väl förankrad i skolans måldokument. Ett exempel på bibliotekets utåtriktade arbete är de kontinuerliga ”bokattackerna” i klassrummen, inspirerade av arbetet på Lerbäckskolan i Lund. Under korta klassrumsbesök presenterar bibliotekarierna en utvald bok i början eller slutet av en lektion. Ett sätt att understryka och ständigt påminna om vikten av läsning.

– Vi gör en kort presentation och läser lite ur boken. Det är spännande att se hur lugna eleverna blir av högläsning, säger Eva Akenine.

I och med att de tre heltidsanställda skolbibliotekarierna (här arbetar även Teresia Palander och Jenny Uthas Johansson) har sina specialintressen har deras ansvarsområden fallit sig naturligt. Som en gemensam röd tråd genom deras arbete löper frågor kring digitaliseringen och som en naturlig följd av det, informationssökning och källkritik.

– Det är något vi måste jobba och satsa ännu mer på och vi ska se till att vi gör det strategiskt så att alla klasser får jobba med källkritik. Inför valet blir det oerhört viktigt, säger Eva Akenine.

Eva Akenine, bilbiotekarie på Pauliskolan, hjälper en elev i skolbiblioteket.

Paulibibliotekarierna försöker koppla undervisningen i källkritik till så aktuella händelser som möjligt. Trots att skolans elever kan räknas till digital infödda, tillhörande en generation som vuxit upp i en tid då internet redan var en viktig del av samhället, menar Eva Akenine att de inte kan ta de här kunskaperna för givet.

– Vi kan få frågor kring den vardagliga digitala kompetensen, som hur man använder bank-id eller en app. Då måste vi kunna hjälpa till med det också, inte bara hänvisa till en it-pedagog.

Elevernas frågor varierar och ställer höga krav på bibliotekariernas kunskaper.

– Många gånger kan det handla om att en elever frågar efter böcker de redan vet att de vill ha, men det kan också handla om ganska avancerade saker. Någon kanske ska skriva om depression ur ett kognitivt psykoanalytiskt perspektiv i ett psykologiprojekt.