Marie Eklund framför en byggarbetare på stege

Att starta helt från noll

I mars slog en ny förskola upp dörrarna i Malmö. Men när Pedagog Malmö var på besök var Tritons förskola än så länge en tom, vit, öppen plats som väntade på att fyllas med barn, personal, möbler och pedagogiskt material – och inte minst en gemensam kultur.

Inne i det aldrig använda skinande köket står Marie Eklund, förskolechef. Tritons förskola är den tredje förskolan hon är med och öppnar. Den första var i Lund under 90-talet och den andra var Bastionens förskola höstterminen 2014.
– Även om det bara är några år sedan så har det förändrats massor med tanke på vilket stöd man som förskolechef får vid en nyöppning, säger Marie Eklund.

Då, 2014, kom förskolechefen in i processen när allt var i princip klart. Ritningar, möbler och i stort sätt allt pedagogiskt material var klart och inköpt.
– Om jag hade kommit med tidigare så hade vissa saker sett annorlunda ut. Vi hade bland annat whiteboardtavlor för dokumentation. Enda problemet var att de satt i vuxenhöjd så att barnen inte kunde se. Det fanns också en fåtölj till varje avdelning. Jättevacker – men barnen ramlade av den, berättar hon.

Med från början

Marie Eklund i ett hav av flyttkartonger

Den här gången är det helt annorlunda. Visst var ritningarna gjorda när Marie Eklund kom in i bilden denna gången. Men de gick att ändra på. Bland annat hade personalrummet gjorts till ett genomgångsrum – något som hon direkt ändrade. Även utemiljön och entrén förändrades efter konsultation med henne.
– Vi har haft projektledare som har varit väldigt lyhörda och de har också haft stor respekt för professionen. Jag kan inte understryka nog hur viktigt det är att människorna man jobbar med är insatta i förskolans uppdrag, säger Marie Eklund.

Att starta en förskola från noll är en stor utmaning. Förutom alla de praktiska frågorna så handlar det också om att starta en ny personalgrupp och att skapa en gemensam kultur på arbetsplatsen. Ett arbete där förskolechefen kommer att vara viktig. Tritons förskola kommer att ingå i förskoleområde norr5 tillsammans med Bastionens förskola, Tranans förskola och Västers förskola.
– Vi har jobbat mycket med vår gemensamma kultur på de andra förskolorna. Tillsammans har vi tagit fram våra gemensamma värdeord som är; glädje, nyfikenhet, respekt, delaktighet och trygghet. Sen har vi jobbat tillsammans för att fylla orden med betydelse och att definiera dem. Hur skapar vi till exempel trygghet för barnen, vårdnadshavarna och för oss, säger Marie Eklund.

Nyanställningar på väg in

En ny förskollärare och två barnskötare kommer att börja på den småbarnsavdelning som är först ut på Tritons förskola. Förskolan kommer sedan att fyllas på med fyra pedagoger från de andra förskolorna och även en nyanställd förskollärare och två nyanställda barnskötare som har hand om områdets äventyrsgrupp – det vill säga sexåringarna i området. Äventyrsgruppen är mycket ute och jobbar med utomhuspedagogik och upptäckarlusta.
– Det kommer också att bli ett kollegialt lärande mellan de nyanställda och de “gamla”. De som har jobbat tidigare i området har varit med i arbetet med de gemensamma värdeorden och kan sprida det till de nyanställda, säger Marie Eklund.

Gemensamt tema

Marie Eklund visar vägen in i de vita korridorerna. Förskoleområdet kommer också under året att ha ett gemensamt tema som heter “Jag vill veta”. Temat kom till i och med att ledningen, vid kvalitetsdialoger och utvecklingsbesök, såg att förskolorna behöver jobba ännu mer med barns delaktighet och inflytande.
– Sen ska vi också ta oss an undervisningsbegreppet och definiera det för oss. I och med att det har skrivits in ännu tydligare än tidigare i den reviderade läroplanen för förskolan så kommer det att bli ett prioriterat arbete, säger Marie Eklund.

Sin roll som förskolechef på den nya förskolan beskriver Marie Eklund som den som bland annat ska dra upp riktlinjer och rutiner och se till att förskolan kan jobba med strategier för framtiden.
– Det är också min roll att se till att de nya kommer med i vår norr5-anda. Att rekrytera nya medarbetare har varit väldigt roligt. Att få ta del av deras energi och positivitet har faktiskt varit det roligaste genom hela det här projektet

Text och foto: Johanna Ravhed