Porträttbild på Yasmina Gabriel.
Foto: Privat

Åttor vidgar sina vyer med digitala praoträffar

Under pandemin gick åttondeklassarna miste om sina praktikperioder – nu får de chansen att träffa framtida arbetsgivare.

I pandemins spår gick åttondeklassarna på Värner Rydénskolan och Kommunikationsskolan miste om båda sina praktikperioder – men nu får de ändå chansen att träffa möjliga framtida arbetsgivare via interaktiva, digitala praoträffar.

– Det här är ett klockrent sätt för eleverna att ändå vidga sina vyer och få fler perspektiv inför framtiden, säger studie- och yrkesvägledaren Yasmina Gabriel.

Besvikelsen bland många åttondeklassare var stor när det stod klart att båda praktikperioderna fick ställas in på grund av coronapandemin. Det senaste året har skolorna på bästa sätt försökt ersätta de uteblivna besöken i yrkeslivet. I ett pilotprojekt testar nu Prao Malmö i samarbete med PI, arbetsmarknads- och socialförvaltningen istället digitala interaktiva praomöten. Eleverna på Värner Rydénskolan och Kommunikationsskolan fick via zoom bland annat träffa en ica-handlare och en museipedagog.

– Ica-handlaren berättade om sin resa och så fick vi följa med runt på alla avdelningar och titta. Det kändes lite vip, sådant man inte ser som kund men hade sett om man varit ute på praktik. Ett jättebra möte på en lättolkad nivå som vidgade elevernas perspektiv, säger Yasmina Gabriel som är studie- och yrkesvägledare på Värner Rydén och Kommunikationsskolan.

Knytas till undervisningen

Praomötena ska gärna kunna knytas till ordinarie undervisning. Besöket i livsmedelsbutiken skedde under en matematiklektion och då kunde de i uppföljningen efteråt knyta an till det.

– Vi använde informationen vi fått om lön; vi startade lektionen med att räkna ut hur mycket de kunde tjäna på att jobba extra. Dels har vi då använt lektionstiden till det vi ska, dels gjorde det att eleverna kunde se att det handlade om dem, det var inget avlägset. När det berör en själv är det nog lättare att minnas mer av vad man hört. Sådant våra elever behöver höra för att känna en motivation, sådant som ger mening till det vi hört, säger Yasmina Gabriel.

“Det här kan man också jobba med” – just att visa att det finns många alternativ i yrkeslivet menar hon är den stora vinsten här och det är något hon som studie- och yrkesvägledare försöker introducera så smått redan på lågstadiet.

– När jag pratar med nior som frågar vad det finns för program och vad meritvärde är, då hinner jag inte med den individuella vägledningen, att jobba med människan. Att börja mycket tidigare med att sätta ord på det vi gör, jobba med självkännedom och få eleverna att fundera på vad de baserar sina olika val på. Har vi på gruppnivå börjat prata om och satt ord på vilka val man gör i olika leksituationer tidigare blir det lättare när det sedan blir på allvar på högstadiet, säger Yasmina Gabriel.

Aha-upplevelser kring arbetsuppgifter

På ett annat möte träffade eleverna en museipedagog och fick aha-upplevelser kring vilka arbetsuppgifter som kan förekomma på ett museum.

– När de sätter upp nya utställningar behöver ljud och bild ordnas, det finns en restaurang… Det blev ett bra möte utifrån att vi kunde ställa kompletterande frågor, det är en stor vinst att kunna ha den dialogen. Kanske rycker eleverna på axlarna under tiden, men därför är det så viktigt att knyta ihop säcken efteråt och sätta ord på det man precis har lärt sig. Vad har vi hört nu, hur kan vi applicera det på oss själva? Jag tror att såna här möten kan bidra till att öka elevernas valkompetens, genom att vidga deras perspektiv. Det är lättare att tänka större och bredare när man kan se fler alternativ.

Yasmina Gabriel framhåller att man så klart går miste om något när de två praktikveckorna försvinner, men samtidigt händer något annat när processen digitaliseras.

– Man effektiviserar något otroligt. Istället för att 30 elever är på 30 olika arbetsplatser kan vi se till att 30 elever hinna träffa tio arbetsgivare på en vecka, säger hon.

– Hur vill du arbeta med praktikperioden i framtiden?

– Tillsammans med rektorn på Värner Rydenskolan arbetar jag just nu med att införa något vi för tillfället har döpt till ”framtidsveckor”. I samband med praoperioden ska hela skolan involveras. Även om man går i tvåan ska det synas och märkas att åttorna är ute på prao och förbereder sig för framtiden.