Två barn och pedagog träffar utklädd man i skogen.

Äventyret har börjat

“Vi hoppas att detta meddelande har kommit fram till de smartaste, modigaste och de mest hjälpsamma barnen utanför vår skog”.

Så står det i ett fiktiv brev som 48 klasser i årskurs två har fått under vårterminen. Brevet, som kommer från årets “Äventyr”, är ett rop på hjälp. Avsändare Vidar Stigfinnare och Vildur Skarpöga, halvväsen i Torups skog, behöver elevernas support. Uppdraget är att rädda skogen och allemansrätten som är i fara. Entreprenören Arne Kling har nämligen planer på att skövla skogen och bygga en stor nöjespark.

– För att ta sig an uppdraget behöver eleverna vara väl förberedda, kunna en hel del om  allemansrätten, matematik och NO. De behöver också kunna samarbeta, säger Vildur och Vidar i en film som följer med i brevet.

Äventyret sker för sjunde året i rad, och är i år en samproduktion mellan Drömmarnas hus och Pedagogisk Inspiration Malmö. Äventyret utgår från en berättelse, ett utomhuspedagogiskt perspektiv och ett upplevelsebaserat arbetssätt där olika samarbetsövningar är kopplade till Lgr 11 och centralt innehåll. I år ligger tyngdpunkten på matematik och NO och berättelsen är kopplat till allemansrätten. För och efterarbete är som tidigare betydelsefullt.

Elever och pedagoger gör övningar i skog.

Rädda skogen

Örtagårdsskolan och Kulladalsskolan är två skolor som under våren har tagit sig an uppdraget att rädda skogen undan Arne Klings planer. Pedagog Malmö fick följa med när de var på plats i Torup.

– Vi upplever att när vi är skogen, då är eleverna med. En upplevelse är något de kan ta på, oavsett om de tycker om det eller ej så blir det greppbart, säger Inger Rahm, speciallärare och Susanne Wickman Svensson, resurspedagog på Örtagårdskolan.

Två kvinnor i bokskogen.
Susanne Wickman Svensson och Inger Rahm

Inger och Susanne arbetar med en liten klass med elever som alla har högfungerande autism. Att lära genom utomhuspedagogik och upplevelser ser de positivt på.  Båda två menar att  naturen är en tillgänglig inlärningsmiljö som gynnar undervisningen och elevernas lärande.

– Naturen underlättar för det som är så viktig för elever med autism, att konkretisera. I naturen blir mycket av det som vi ska undervisa om något för eleverna att ta på. De kan använda sig av sina sinnen, de kan känna, lyssna och lukta, ja till och med smaka på det som finns framför dem, säger Inger.

Utomhuspedagogik som stöd

Att arbeta utomhuspedagogiskt underlättar också för pedagogerna och eleverna att följa upp vad eleverna har lärt sig. Susanne fotograferar under hela uppdragets gång. Bilder på elevernas möten med Vidar, Arne Kling och andra karaktärer ur berättelsen kommer eleverna att använda som underlag och stöd för samtal om vad de upplevt – och för att skriva texter.

– Våra elever behöver ofta träna korttidsminnet. Bilder är bra för återkalla minnet och referera till det som eleverna har varit med om. Det blir dessutom konkret lästräning för eleverna då de läser texter skrivna med egna ord.

Elever och pedagoger gör övningar i skog och träffar en skogshäxa.

För att kunna rädda skogen i det fiktiva äventyret är det viktigt att eleverna kommer väl förberedda. Det hjälper Drömmarnas hus och Pedagogisk Inspiration Malmö till med genom att bidra med olika övningar som eleverna kan förbereda sig med i skolan. Många av övningarna har inriktning på samarbete men också direkt koppling till läroplanens centrala innehåll.

– För oss har det varit betydelsefullt att arbeta förberedande med mycket repetition. Varje inlärningsmoment behöver vara så konkret som möjligt. Vi har pratat mycket om allemansrätten – vad de får lov att göra och vad de inte får lov att göra, berättar Inger och Susanne.


På Kulladalsskolan arbetar Helena Levin, klasslärare och Kerstin Bergkvist, fritidspedagog. För deras elever i årskurs två har samarbete stått högt på dagordningen, både vad gäller för- under-och efterarbete av äventyret. I filmen reflekterar de och eleverna om sitt uppdrag i skogen.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text, foto och film: Marina Walker