Elever hjälper varandra.

Barn lär barn

Barn lär barn – det är Amra Dzindo, förstelärare på Munkhätteskolan, helt övertygad om. Inspirerad av forskare som Dylan Wiliams- och John Hatties idéer om skola och utbildning gör hon eleverna till resurser för varandra i klassrummet. Genom att låta eleverna uppleva lärarrollen och få presentera sina arbeten för elever i andra årskurser, utvecklar de sin kommunikativa förmåga, sitt självförtroende och lusten att lära.

– Jag har länge försökt att förstå vad det är som skapar interaktion mellan elever. Nu har jag hittat ett sätt som fungerar och det vill jag gärna sprida. När elever förklarar för varandra förstår de bättre.  

Amra förklarar ”Barn lär barn” som en metod där eleverna är en resurs för varandra. Eleverna praktiserar teoretiska begrepp genom att producera och presentera konkreta och kreativa lösningar i ämnena matematik, NO och teknik.

– Det här har eleverna gjort genom till exempel pop-up böcker, multiplikationstabellen som pappersblommor och egentillverkade sudokus.

Amra Dzindo.
Amra Dzindo

Ansvar för sitt lärande

Metoden är sprungen ur en elevs fråga. En lillasyster till en av Amras elever kom en dag och ville ta del av det som Amras elever arbetade med.

– Jag nappade direkt och tog med mig frågan till eleverna. Ett odelat positivt svar ledde till att vi gemensamt funderade på hur de skulle presentera det som de arbetade med. Hur skulle de skriva sina faktatexter så att elever i årskurs 2 skulle kunna ta det till sig?

För Ambra handlar det om att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande. Det innebär många stunder av reflektion och diskussion i smågrupper. Arbetet i grupp underlättar för elever att ställa frågor och samla sina kunskaper, menar hon.

– I grupperna har eleverna pratat mycket om varför de ska lära sig vissa saker och hur och var de använder det som de lär sig. Och hur de ska förklara för att andra ska förstå vad de har lärt sig.

Amra betonar att eleverna inte får bli lämnade ensamma i att hitta lösningar. Som lärare fyller Amra en stor funktion i form av stöttning och förtydligande. Eleverna behöver mycket tid för att träna på att förklara för varandra. Amras roll är att stötta dem i den processen.

– Fördelarna med metoden är många, menar Amra och lyfter att eleverna lär känna fler elever på skolan – och att hon som lärare ökar sitt samarbete med andra lärare.

Elev hjälper en annan med matten.

Arbetat med pop-up böckerna gjorde eleverna uppmärksamma på hur viktigt det är att arbeta språkutvecklande. Eleverna fick tänka till hur de skulle använda språket, både i skrift och muntligt, beroende på målgrupp.

Barn lär barn

– “Barn lär barn” tränar eleverna i sin kommunikativa förmåga, de upplever sitt lärande på ett nytt sätt och stimuleras till kreativitet och nyfikenhet. De behöver tänka till hur de ska nå fram.

Genom “Barn lär barn” har Amra också kommit till rätta med den rädsla som en del elever känner inför att redovisa.

– Det finns alltid elever som tycker att det är jobbigt att redovisa. “Barn lär barn” har fått mångas självförtroende att växa.

Text och foto: Marina Walker
Foto från undervisningen och film: Amra Dzindo


Amras film om arbetet