Andreas Sjöberg, kurator, Ribersborgsskolan
Andreas Sjöberg, kurator på Ribersborgsskolan, tycker att skolan har ett jättestort ansvar när det gäller HBTQ-frågor. Foto: MAtilda Lundahl

”Barn måste få lov att utvecklas till vilka de är”

Att arbeta för allas lika värde kräver kunskap kring våra olikheter. Det menar Andreas Sjöberg, kurator på Ribersborgsskolan, som går utbildningen till den HBTQ-certifiering som elevhälsan på Malmö stads grundskolor genomgår just nu.
– Vi vuxna måste vara trygga i HBTQ-frågorna inför barnen om vi kräver att barnen ska vara trygga i det.

Elevhälsan på Malmö stads grundskolor ska HBTQ-certifieras. 300 personer kommer att gå en utbildning som hålls av RFSL. Kuratorer, skolsköterskor, psykologer och specialpedagoger kommer att gå utbildningen och har redan påbörjat certifieringen. De beräknas vara klara under våren 2019.
Andreas Sjöberg, kurator på Ribersborgsskolan, brinner för frågorna och tycker att det är ett bra initiativ som verkligen behövs.
– Skolan har en värdegrund, en likabehandlingsplan, den är grunden i vårt arbete när det gäller hur vi jobbar för allas lika värde. För att göra det, måste vi ha kunskap kring våra olikheter.
I utbildningen diskuteras bland annat normer och begrepp för att deltagarna ska få en djupare insikt och kunskap. De får också lära sig mer om unga HBTQ-personers livsvillkor, familjebildning, hälsa och de våldsbrott som drabbar många.

Viktigt att hela skolan är med

Certifieringen kommer att mynna ut i en handlingsplan med fem utvecklingsområden för skolorna. Ett utvecklingsområde kommer handla om rutiner för hur nyanställda ska introduceras och få kunskap inom HBTQ. Skolpersonal ska veta hur man hanterar den här typen av frågor för att kunna möta elever, kollegor och vårdnadshavare på ett bra sätt.
Andreas Sjöberg tycker att det är viktigt att hela skolan, oavsett titel, tar del av kunskapen – allt ifrån matsalspersonal till vaktmästare. Det ska genomsyra verksamheten från strategiska beslut i ledningen ända ut i klassrum och raster.
– Vi människor vill och behöver tillhöra en grupp. Vi tittar på gruppen för att veta hur vi ska bete oss – vart vi ska ta vägen. Det kan bli förödande när en grupp går åt fel håll, när man exkluderar olika individer och värderar utifrån kön, ursprung, sexualitet och så vidare. Jag skulle vilja säga att det är livsfarligt.

”Barn kan utvecklas olika”

Andreas Sjöberg har själv erfarenhet av de här frågorna. Han kom ut som gay i 90-talets Göteborg och har vänner som dött och mördats på grund av deras sexualitet. Det var en tid när skola, socialtjänst och polis inte var rustade att möta det som kan uppstå när det gäller HBTQ, menar han.
Andreas Sjöberg säger att det fortfarande finns en stor okunskap, många slänger sig med ord som kräver kunskap. Finns inte kunskapen dröjer det inte länge innan någon blir kränkt eller diskriminerad.
Samhället har tagit många steg framåt, men ibland tar vi människor två steg framåt och ett steg bakåt, förklarar han.
– Det börjar här, när vi är små. Vi måste jobba med det här hela tiden. Vi vuxna måste vara trygga i HBTQ-frågorna inför barnen om vi kräver att barnen ska vara trygga i det, säger han och fortsätter:
– Barn måste få lov att utvecklas till vilka de är. Man blir sjuk av att undertrycka sin sexualitet, att inte få vara den man är. Barn kan utvecklas olika, även inom HBTQ.

Stort ansvar

Andreas Sjöbergs förhoppning är att handlingsplanen bidrar till att hålla frågorna levande på skolorna och hjälper till att undvika trakasserier och kränkningar. Den ska också hjälpa skolpersonal att möta de personer som faller inom HBTQ på ett bra sätt.
Det är viktigt att handlingsplanen inte blir statisk utan att den ständigt uppdateras.
– Vi har ett jättestort ansvar i detta eftersom vi arbetar med barn. Men på köpet får vi även en bra arbetsplats. Det blir en win-win situation. Skolan går ofta före i samhället och visar vägen, kanske behöver vi göra det även här.

Fotnot: Även elevhälsan på Malmös gymnasieskolor ska HBTQ-certifieras men kommer att ha ett annat upplägg än grundskolan.

Text och foto: Matilda Lundahl