Sara Svensson.

Bemötandet av elever och trygghet i klassrummet

Sara Svensson vill att klassrummet ska vara trygg plats, där eleverna vågar vara aktiva. Hon arbetar som lärare i SO och franska på Sorgenfriskolan. ”Det är viktigt att se och bekräfta eleverna” säger Sara, som dessutom har uppdrag som workshopledare inom Skiftnyckelen.

– Våra förväntningar på barnen spelar roll. Om vi tror på barnen presterar de bättre. Vi måste motarbeta tankar som t.ex. ”Det där kommer aldrig att gå”, säger Sara Svensson, lärare i SO och franska på Sorgenfriskolan.

Bemötande

Saras elever är mellan 12 och 16 år. Redan under terminens första dag brukar hon försöka lära sig elevernas namn.

– Jag hälsar på eleverna med namn när jag träffar dem i korridorerna. Självklart blir det fel ibland. Men det är som med reflexen, syns man så finns man. Jag blir också glad när någon hälsar på mig med mitt namn, säger Sara.

Trygghet i klassrummet 

Sara menar att vi inte behöver älska alla. Men klassrummet ska vara en plats där ingen elev känner sig nedtryckt eller ignorerad. Det ska vara en trygg plats.

– Eleverna ska våga vara aktiva. De ska våga ställa frågor och ta plats i klassrummet. Inlärning sker i mötet. Jag vill uppmärksamma eleverna och ge dem utrymme. Exempelvis försöker jag låta alla elever prata en gång varje lektion. Under franskalektionerna är det relativt enkelt, men det kan vara en utmaning i SO, säger Sara.

Hon har själv haft en lärare i samhällskunskap som lyckades göra klassrummet till en trygg plats. Det var en lärare som inte använde ordet nej när eleverna ställde frågor, något som hon uppskattade mycket.

Sara ler när hon berättar att hon brinner för ordning och reda i klassrummet. Hon har inte så mycket saker, men vill göra rummet till en plats.

Sätta gränser

Det finns beteenden som Sara inte tolererar i klassrummet. Exempelvis accepterar hon inte att elever skrattar åt eller härmar varandra. Om en elev beter sig på ett sätt som inte är acceptabelt, har hon många gånger låtsas vara förvånad.

– Jag kan säga t.ex. ”Jag har då aldrig någonsin har varit med om att någon har gjort så förut” säger Sara och ser uppriktigt förvånad ut. Hon fortsätter:

– Det handlar framförallt om att inte normalisera sådana beteenden.

Relationer till eleverna 

Som en röd tråd i intervjun med Sara återkommer hon till vikten av att ha en relation till eleverna.

– Jag tror att det är väldigt bra att även göra saker som inte är skolrelaterade, som att exempelvis åka iväg på friluftsdag. Det ger andra möjligheter att bryta destruktiva mönster, och lyfta elever som annars inte är sedda, säger Sara.

Hon menar också att det är viktigt att bjuda på sig själv, samtidigt som man visar eleverna respekt.

– Att man som lärare är personlig behöver inte betyda att man är privat. Alla lärare olika, säger Sara.

Lärares makt

Hon anser att man som lärare bör vara medveten om maktförhållandet som finns lärare och elev emellan.

– Jag som vuxen representerar makt. Ibland glömmer vi att lärare har mycket makt. Det finns många saker jag kan göra i klassrummet. Jag kan diskriminera och ignorera. Men jag kan också föra med mig något bra. Lärare har ett stort ansvar.

Att fortsätta utvecklas som lärare 

Läraryrket är intensivt. Sara menar att lärare ständigt behöver få möjlighet att utvecklas, lära sig nya saker och få ny kunskap. Hon håller själv workshops inom Skiftnyckelenett fortbildningskoncept med fokus på lärande, IKT och digitala medier.

– Våra hjärnor behöver det. Att befinna sig i lärandesituationer innebär dessutom att vi får känna klassrummet från elevernas håll. Att vi får befinna oss i elevernas situation. Jag får dessutom tänka och reagera på hur läraren bemöter mig, säger Sara.

Hon tillägger också att det är viktigt att få tid och möjlighet att backa tillbaka och reflektera. Och menar att det borde finnas mer tid till reflektion.

Trivsel 

Sara är jätteglad över sina kollegor på Sorgenfriskolan och talar väldigt gott om dem.

– Det är viktigt att trivas med sina kollegor. När vi delar med oss, hjälper, stöttar och litar på varandra märker eleverna det. Om vi visar att vi jobbar bra tillsammans smittar det av på eleverna, avslutar Sara.

Redaktionen tipsar om fortsatt läsning

”Synligt lärande för lärare” John Hattie

”Framgång i undervisningen” En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 

Text och foto: Sara Arildsson