Kvinna framför skolbyggnad.

BFL aktiverar både elev och pedagog

Malmö Idrottsgrundskola går in på sitt andra år i arbetet med BFL (Bedömning för lärande). Sara Johansson, lärare i engelska och spanska, säger att det varit en utmaning för både lärare och elever.
– På många sätt har vi arbetat liknande tidigare men nu handlar det också om att skriva tydliga lärandemål och framstegskriterier – det är nyttigt, säger hon.

Sara Johansson har arbetat på Malmö Idrottsgrundskola i sju år. Det är en väldigt tacksam arbetsplats att arbeta med denna typen av utvecklingsarbete säger hon.
– Alla är väldigt framåt och engagerade, både elever och kollegor. Alla vill testa och är öppna för nya saker, säger hon.
Sara är en av tre samtalsledare på skolan. Det innebär att hon har ansvar för ett arbetslag som diskuterar, utvärderar och för arbetet med BFL framåt.

Använder post it-lappar

Det tog inte särskilt lång tid att dra igång projektet för ett år sedan. Med stöd av Pedagogisk inspiration Malmö fick skolan tips på olika tekniker att använda sig av i klassrummet för att komma igång. Ett av dem var post it-lappar.
– Eleverna får varsin lapp i slutet av lektionen där de skriver en utvärdering av lektionen eller får de svara på en konkret fråga på något som man gått igenom under lektionen för att se att alla hänger med och har förstått.
Men det gäller att variera sig, menar Sara Johansson.
– Det gäller att se till att inte köra en och samma teknik för många gånger, det kan leda till att eleverna inte tar det på allvar eller tappar intresset.
Sara Johansson tycker om de konkreta teknikerna lärarna på skolan börjat arbeta med, det är enkelt att implementera och ger resultat direkt.
– Sen handlar BFL om mer än så. Det sträcker sig från planeringsstadiet till feedback och respons. Det innefattar hela processen. Eleverna ska lära sig att stötta varandra i lärandet. Men vad BFL också gör är att det föder en pedagogisk diskussion som är väldigt intressant. Tidigare kanske man diskuterat i ämneslag men tack vare detta gör vi det över ämnesgränserna.

Eleverna blir mer självgående

Den kritik som från vissa håll har riktats mot BFL som förhållningssätt är att det kan skapa en ökad arbetsbelastning för pedagogerna.
– Tanken är att eleverna ska jobba mer och vi ska jobba mindre. Men med vissa saker, som att ge respons till eleverna och hela den processen, är uppstarten väldigt lång. Tanken är att eleverna ska bli mer självgående och ge bättre och mer respons till varandra. Den resan kan ta lite tid för att de ska hinna bli mer självständiga och tänka på ett nytt sätt.

Saras tre tips till pedagoger som ska börja arbeta med BFL:
– Anpassa materialet ni får så att det passar till den egna skolan. Skolor är väldigt olika. Mycket beroende på vad det är för skola också – för en del kanske det blir en större förändring än för andra.
– Kollegorna sitter på mycket information – lyssna på varandra.
– Var öppen – testa innan något förkastas. Låt det landa, diskutera och bolla innan man bestämmer sig för hur man ska göra.

Vill du veta mer? Kolla in Pedagogisk inspiration Malmös temablogg.