Två elever pysslar ihop samelandskap.

Bilden i alla ämnen

I bildsalen på Gullviksskolan råder febril verksamhet. Årskurs fem har bildlektion och på schemat står samisk kultur. Renar som växer fram på svart papper med speciella skrapverktyg sysselsätter eleverna tillsammans med målningar med samiska mönster och färger samt byggandet av en sameby i 3D. Varierande uppgifter som alla har fokus på att utveckla förmågan att undersöka och presentera ett ämnesområde genom bildämnet.

– Bildämnet är ett fantastiskt ämne som öppnar upp för att lära om andra ämnen. Det ger alla elever möjlighet att bearbeta ämnesstoff kreativt och via olika medier. De får jobba med händerna och det finns egentligen inget rätt eller fel, säger Josefine Andersson, bildlärare på skolan.

Kvinna står vid träd.
Josefine Andersson.

Josefine (som också undervisar i hem-och konsumentkunskap) och eleverna är inne på sin tredje vecka i arbetet med samisk kultur och dagens lektion handlar om att knyta samman lärdomarna. Josefine inleder med att påminna eleverna om syfte och mål; att kommunicera med bilder och olika uttryck samt skapa bilder med olika tekniker och material. Därefter sammanfattar eleverna vad veckorna har handlat om och vad de har gjort.

– Det roliga med att vara bildlärare är att det är fritt fram att välja projekt för att ta sig an ämnets syfte och mål i läroplanen. Ämnets centrala innehåll kan i stort sett överföras till vilket ämnesområde som helst.

Bilden i alla ämnen

Valet av samisk kultur bottnar i Josefines intresse för minoriteter och dess kulturer men också att hon tydligt kan koppla det till bildämnets centrala delar – ett ämnesövergripande tänk alltså.Flicka tecknar.

– Jag vill att eleverna ska se att de kan arbeta med samma ämnesområde i olika ämnen. I hem och konsumentkunskap har de till exempel fått laga mat kopplat till den samiska kulturen. De har bland annat stekt och kryddat renkött och bakat Gahkkubröd (ett samiskt tunnbröd, reds. anm.)

Undervisningen i bildämnet ska ge eleverna förståelse för hur olika tekniker och material kan framställa bildspråket. Likväl behöver eleverna arbeta med bildämnets begrepp och ämnesord för att de ska veta att de använder relevant färg, teknik eller verktyg. Vad är till exempel skillnaden mellan temperafärger (vattenfärger), akvarell och akrylfärg och hur kan de användas?

– Skapandet är centralt men eleverna ska också förstå efterarbetet. Då gäller undanplockning och materialvård, säger Josefine och nämner hur viktigt det är att ta hand om penslarna för att de ska hålla.

Kvinna hjälper två elever vid skrivbord.

Tre glassar med olika mycket topping.

Miljön är viktig

I bildsalen ska det vara ordning och reda. Var sak på sin plats. Eleverna ska känna att det är inbjudande och trevligt att verka i ateljén. Det är Josefine Andersson väldigt noga med. 

– Miljön är skolans tredje pedagog. En inspirerande och pedagogisk miljö stöttar elevernas lärande. Det är också en del av Gullviksskolans åtagandeplan det här läsåret, säger hon.

Josefine undervisar bildämnet i halvklass. Det är en stor förmån att kunna göra det, säger hon, fullt medveten om att det inte ser ut så för alla bildlärare. Att få undervisa i halvklass ger henne tid att stötta eleverna, i hantverket och i förmågan att kunna reflektera kring bilder och analysera den egna processen.

Bedömning

Som många andra lärare funderar Josefine mycket på bedömning. Hur ska eleverna bli bedömda i bild utan att det blir en fråga om talang.

– Det handlar om processen, att skapa är inte något som du gör och lämnar. En bild, ett fotografi, en film, ett collage eller en skulptur grundar sig i det. Jag har till exempel försökt att visualisera betygsstegen genom bilder, säger hon.

Betygsstegen gestaltas av tre glassar. För att förtydliga för eleverna vad det handlar om har respektive glass olika många tillbehör. På E-nivå består glassen av tre glasskulor medan på C och A-nivå har glassen fått sällskap av både grädde, chokladsås, kex och frukt.

– Det kan låta flummigt men många elever behöver visuellt stöd. Eleverna vet att det inte handlar om glassar, de förstår att det handlar om att lägga till och få upp ögonen för detaljer och utveckla.

Text och foto: Marina Walker