CoExist- En plats för alla

Västra Hamnens skola i Malmö arbetar med ett ämnesövergripande projekt som vrider och vänder på begreppet ”CoExist”, att samexistera. Eleverna i årskurs 6, 7 och 9 har fått i uppgift att i grupp bygga ”En plats för alla”, en plattform där alla människor kan träffas. 

2014-10-13 10.36.27

Jag träffar och samtalar med Salim Najar och Berith Garnwall, slöjdlärare och initiativtagare till projektet. De vill att eleverna ska hitta möjligheter att leva sida vid sida i Malmö med hela dess mångfald. Alla människors lika värde står högst på agendan. Ämnet slöjd är utgångspunkt men matematik, språk och SO är nära knutna till projektet.

Projektidé

När Salim för några år sedan var på stadsbyggnadskontoret för att diskutera det framtida Malmö, ställde han sig frågan varför det är så segregerat i Malmö. Denna frågeställning ville han föra vidare till sina elever, med förhoppningen att ge dem bra verktyg att reflektera över det samhälle de lever i. Med rektorns fulla stöd och många intresserade lärare gick startskottet under hösten.

– Jag blev glad då idén kom upp, eftersom min utgångspunkt är att alltid jobba ämnesövergripande. Min erfarenhet är att eleverna får en djupare förståelse och kunskap för vad de håller på med, säger Berit.

– Hur kan vi få in slöjd, bild, svenska, religion, samhällskunskap och samtidigt ge eleverna en förståelse för den miljö vi lever i? Att låta eleverna bygga ett center, en stad där huvudrubriken är ”En plats för alla” blev en naturlig uppgift, fortsätter Salim.

Lärarna sätter ramar, eleverna fyller dem med innehåll

2014-10-13 10.34.24

Elevernas uppgift är att bygga ”En plats för alla” tredimensionellt. Det enda material de har fått är en o,5 kvm stor spånskiva. Innehållet har eleverna helt och hållet fått bestämma själva, likaså vilka tekniker och material de ska använda.

DSCN0200

– Några elever tycker det är jobbigt. Men de måste sätta sig i den positionen, att ta beslut. Det är i det läget vi lärare ska gå in och stötta deras process, menar Berit och Salim.

Eleverna har blivit inspirerade och triggat igång sin kreativitet genom att titta på film och söka information. Däremellan har de fört diskussioner om hur det ser ut i vårt samhälle och framförallt hur det ser ut i Malmö.

– Innan de började bygga sina fysiska modeller jobbade de i datorn med 3D-modellering och i Minecraft, något som många av våra elever tycker om.

Att arbeta demokratiskt i grupp

DSCN0125 (2)

Att planera, reflektera och utvärdera är grundfundamentet för att kunna bygga. Därför har eleverna lärt sig olika demokratiska mötesmetoder. Dessutom har var och en i gruppen fått ett huvudansvar. Någon är arkitekt, någon har byggansvar och någon har informations- och dokumentationsansvar.

– Genom att ledarskapet roterar får alla träna sig på att vara drivande och lyssna in vad alla i gruppen tycker. Det är ibland svårt att komma överens, men liksom så mycket annat är det en lärprocess som måste få ta tid, säger Salim.

– I denna process tränar de både sin analytiska förmåga och språket vässas, menar Berit

Planera, genomföra, utvärdera, omformulera

När jag lyssnar på Salim och Berit inser jag hur minutiös deras planering är. Att stötta elevernas egna idéer, deras egna tankar och att hela tiden pusha dem att tro på sig själva är huvudfokus. Genom att praktiskt bygga ”En plats för alla” tillämpar eleverna sina teoretiska kunskaper. Det motiverar dem att lära sig att lära och att våga prova och omvärdera sina beslut.

– Eleverna planerar innan de utför. I SWOT-analysen ska de tillsammans analysera sin idé. Styrkor, svagheter, risker och möjligheter. Då uppstår diskussioner.

– De får en helhetssyn och utvecklar sin förmåga att lösa komplexa problem. Om de dessutom inser att de kan vara med och påverka ökar deras intresse ytterligare säger Berit entusiastiskt.

Slöjd varvat med matematik varvat med SO och åter till slöjd

DSCN0175 (2)

– Inom slöjd bidrar vi med att tillämpa den matematik de har lärt sig. Vi har en tät dialog med alla lärare inom projektet. När vi har frågat matematikläraren vad de jobbar med kan de t ex säga skalor. Då återkopplar vi på slöjden. Därefter tar eleven med sin praktiska kunskap till matematiken och i den processen sker den verkliga förståelsen för det matematiska problemet, menar Salim.

– Och snart kommer eleverna att få en ny uppgift från SO-läraren där de ska skriva de regler som ska gälla i det centrum de bygger. Den enda riktlinjen de får är att alla ska känna sig välkomna, fortsätter Salim.

– Eleverna vet många gånger mer än vad vi vet och de har en otrolig förmåga att tänka utanför normen. Detta måste vi ta till vara. De är helt enkelt fantastiska, utbrister Salim och Berit.

Och jag, ja jag längtar tills jag får besöka elevernas utställning på Malmö museer i december.

Text Görel Reimer 

foto: Salim Najar & Görel Reimer