Kristian Persson, idrottslärare på Ängslättsskolan, och Pooja Sharafi, skolkurator, tågar ut på Swedbank stadion.
Kristian Persson, idrottslärare på Ängslättsskolan, och Pooja Sharafi, skolkurator, tågar ut på Swedbank stadion i samband med en träff kring Grundskolefotboll mot rasism.

De ger rasismen rött kort

Barnrättsarbetet och likabehandling är i fokus när sjätteklassare från hela Malmö möts på fotbollsplanen för att ge rasismen rött kort.

– Det här handlar inte om en boll, det handlar om att samlas kring en boll, säger Gustavo Nazar, som driver verksamheten.

För sjunde året i rad träffas elever och lärare från skolor runt om i Malmö i verksamheten Grundskolefotboll mot rasism. I år deltar sjätteklassare från 15 grundskolor. Syftet är bland annat att skapa överskridande möten mellan barnen och skolorna i stan och att fördjupa barnrättsarbetet och likabehandlingsarbetet. Barn och personal fortbildas också i barnkonventionen och diskrimineringslagen på plats ute i skolorna.

Barnkonventionen

– Vi försöker hitta sätt att koppla samman läroplanen med lagar och förordningar. Där är de mänskliga rättigheterna en självklar ingång. Barnen har rätt till skola och har rättigheter i skolan. I artikel 42 i barnkonventionen står det dessutom att vuxna ska känna till konventionen och att barn ska lära sig om sina mänskliga rättigheter, säger Gustavo Nazar, utvecklingssamordnare för Normer och värden på Pedagogisk Inspiration och drivande i verksamheten.

Pedagoger framför röd flagga där det står Ge rasismen rött kort.Två barn håller i varandra och stretchar lårens framsida.
Gustavo Nazar, utvecklingssamordnare för Normer och värden på Pedagogisk Inspiration och drivande i verksamheten, tillsammans med lärare som engagerat sig i Grundskolefotboll mot rasism.

Fotbollen löper som en röd tråd genom verksamheten; barnen möts i en fotbollsturnering med mixade lag och får spela en match inne på Swedbank stadion. Tillsammans ser elever, skolpersonal och föräldrar också en MFF-match där de också, mitt på planen, ger rasismen rött kort.

Att samlas kring en boll

– Men det här handlar inte om en boll, det handlar om att samlas kring en boll. Vi vill föra ihop idrottsrörelsens symboliska kraft med att jobba ihop tillsammans i ett klassrum och i det kollegiala lärandet. Samlärandet är en förutsättning i ett fotbollslag, men även för att skapa ett inkluderande lärande, säger Gustavo Nazar.

Miriam Fairbairn, idrottslärare på Monbijouskolan, ser i projektet en värdefull möjlighet att koppla teori till praktik.

– Det blir ett konkret sätt att jobba med diskrimineringsgrunder. När vi har idrottsdagar är det mer fokus på tävling. Här är det lika viktigt att träffas och prata.

Mötesplats för skolorna

Lärare inne på nya stadions gräsplan.
Miriam Fairbairn, idrottslärare på Monbijouskolan.

Hon ser ett stort värde både i att få träffa kollegor och att det skapas en mötesplats för elever från olika skolor. Kristian Persson, idrottslärare på Ängslättsskolan, håller med.

– Det handlar om att ta kål på fördomar. Många tror att Bunkeflo är en bubbla, men vi jobbar väldigt aktivt med värdegrundsarbetet. Visst finns det de som har förutfattade meningar och undrar om “de inte är farliga i Rosengård”. Att skapa de här aha-ögonblicken där eleverna får träffa barn från andra skolor är väldigt viktigt och en fotbollsmatch är den perfekta arenan för det mötet.

Utveckling i samspel

Gustavo Nazar nämner den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij och dennes idér om att mänsklig utveckling främst sker i samspel med individens omgivning. Skillnaden mellan vad någon kan lära sig på egen hand och tillsammans med andra kallade Vygotskij för “den proximala utvecklingszonen”.

– För mig är Vygotskij bärande här. Vi måste skapa utvecklingszoner för att överskrida föreställningar och fördomar. Där kan vi tillsammans med andra skapa ny kunskap om oss själva och andra, säger Gustavo Nazar.

Man utanför gamla fotbollsstadion i Malmö.
Kristian Persson, idrottslärare på Ängslättsskolan.

Hur skulle då Miriam Fairbairn vilja följa upp arbetet kring diskriminering och likabehandling på sina respektive skolor?

–  Jag ser gärna mer samarbete med klasslärarna; att det här arbetet går som en röd tråd genom hela läsåret och kopplas till andra ämnen, inte bara idrotten. Det arbetet skulle kunna byggas från fjärde klass och uppåt.

FAKTA – Grundskolefotboll mot rasism – för allas lika värde och trygghet

Arrangeras av Pedagogisk Inspiration, Malmö FF, Organisationen Tjejer i Förening, Rädda barnen och Organisationen Helamalmö.