Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah är språkutvecklare i det pedagogiska utvecklingsteamet för förskoleområde Öster.
Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah är språkutvecklare i det pedagogiska utvecklingsteamet för förskoleområde Öster.

De läsfrämjande insatserna utvecklas med “Läs med mig”

Med “Läs med mig” vill Hanan Qadan Rababah och Malin Bejram Ellström, språkutvecklare på pedagogiska utvecklingsteamet, stärka det läsfrämjande arbetet i förskoleområde Öster.
– Vi vill utveckla medvetenheten hos pedagogerna och att få det språkutvecklande arbetet att kännas meningsfullt, säger Hanan Qadan Rababah.

Förskolans reviderade läroplan som trädde i kraft den 1 juli 2019 lyfter högläsning. ”Läs med mig” har sedan slutet av hösten 2018 funnits på förskolorna Pilevallen, Annelund och en öppen förskola. Projektet handlar om att väcka barns läslust och att utveckla en hållbar läskultur hos både vårdnadshavare och förskolans personal.
– Och hur gör vi det om vi inte själva som vuxna är engagerade, säger Hanan Qadan Rababah.
– Det räcker inte att bara bygga upp förskolebibliotek eller läsmiljöer, utan också lägga ett fördjupat fokus på själva högläsningsstunden, säger Malin Bejram Ellström.
Hon förklarar att pedagogerna på förskolorna har upptäckt vilken skatt det är med böcker och läsningens många möjligheter.
– Genom böckerna kan du färdas mellan tid och rum, fantasi och verklighet, du kan gå på djupet med lässtrategierna, omvärldskunskap, språkets melodi och ordkunskap. Vi vill utveckla läs FÖR mig för att närma oss läs MED mig, med fokus på det interaktiva. Genom att använda olika estetiska uttrycksformer kan vi även inkludera barn med språklig sårbarhet vilket är ett av våra huvudsyften, fortsätter hon.

LÄS MER: Lyfter barnens berättelser med hjälp av staden

3600 barns berättelser väver i språket

Hanan Qadan Rababah kopplar projektet till Östers gemensamma projekt “3600 barns berättelser”.
– Det är också guld värt för där väver vi in språket och muntligt berättande till läsningen, säger hon.
“Läs med mig” utgår från en gemensam nyfikenhetsfråga och en läs-termometer där frågor ställs för att hålla en röd tråd.
– Vad, när, vem och hur läser ni med mig är de didaktiska frågeställningar som pedagogerna reflekterar kring utifrån barnens perspektiv, hur gör vi så att alla barn blir inkluderade? säger Malin Bejram Ellström.

TITTA: Vad är språklig sårbarhet? 

Spåren av projektet syns både i barnens språkande och hos pedagogerna. Pedagogerna har fått pröva olika lästekniker och boksamtal i workshops, inspirera varandra och det kollegiala lärandet har varit viktigt mellan avdelningarna på förskolorna.
– En annan sak som diskuteras är hur vi kan jobba vidare och djupare när man har läst en bok, så att man inte bara går vidare till nästa bok direkt. Böckerna kan bli ett längre projekt eller en utgångspunkt, säger Hanan Qadan Rababah.
På samtliga förskolor i projektet finns det tillgängliga böcker medvetet utplacerade och med koppling till olika miljöer.

Pedagogerna ser hur barnen ger respons

Men har inte pedagogerna läst högt för barnen tidigare?
– Inte med den medvetenheten, det säger pedagogerna själva. Att göra läsningen till en återkommande rutin har gjort att pedagogerna vågar leva ut mer och fördjupa sig och förmedla bokens innehåll. Pedagogerna ser hur barnen ger respons på det de upplever i läsningen, säger Malin Bejram Ellström.
–När du möter barnets intresse och funderingar lyfter du barnet som en fullvärdig samtalspartner och det blir mer ett ömsesidigt samtal, säger Hanan Qadan Rababah.

LÄS MER: Språkutvecklande högläsning

Samverkan med vårdnadshavare viktigt

Båda två understryker vikten av nära samverkan med vårdnadshavare i projektet.
– Tanken är att det ska finnas tillgängliga böcker för hemlån och nu till hösten har vi språkkvällar med vårdnadshavare där vi lyfter läsningens betydelse för språkutvecklingen. Tillsammans med pedagogerna kommer vi erbjuda praktiska workshops kring hur man kan läsa på olika sätt. Tidig samverkan är jätteviktigt, och att möta vårdnadshavarnas olika funderingar säger Hanan Qadan Rababah.

Det finns inget slutdatum för projektet, som till stor del har finansierats SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).
– Vi vill skapa hållbara strategier som varar och att förskolorna ska äga projektet, säger Malin Bejram Ellström.

I en andra del av den här artikelserien har tre pedagoger från Pilevallens förskola förklarat hur de arbetar med Läs med mig. 
– Vi har fått verktyg för att vara modiga i vårt sätt att läsa med barnen, säger bland annat Annika Otterhag, förste förskollärare på Pilevallen.
Läs den delen här.