Christoffer Krämer, SO-lärare på plattformen Malmö delar.

”Delandekulturen effektiv och inspirerande”

Den här veckan är det Christoffer Krämer, SO-lärare på plattformen Malmö delar, som svarar på ”Skicka vidare”-frågorna.

– Vad är Malmö delar och vilken är din roll där?

– Malmö delar är Malmö stads nystartade delarplattform där pedagoger kan dela med sig av sitt bästa material till alla andra pedagoger i staden (och Sverige). Jag jobbar med att utveckla plattformen och att parallellt fylla på med mitt bästa SO-material.

– Vilka är som du ser det de största vinsterna med delandekulturen inom lärarkåren?

– Tidsbrist och stress har blivit vårt kanske största arbetsmiljöproblem i skolan. Att goda pedagoger delar material och på så sätt gör att vi slipper uppfinna hjulet om och om igen är ett effektivt sätt att hantera detta problem. För även om skolan utvecklas så är det ju trots allt samma läroplan vi återkommer till elevkull efter elevkull och många arbetsområden och lektioner görs av alla pedagoger på alla skolor. Att se hur andra skickliga pedagoger arbetar i sina klassrum är dessutom otroligt inspirerande.

– Hur jobbar ni inom projektgruppen på Malmö delar med att kvalitetssäkra materialet?

— Den grundläggande utgångspunkten är att de legitimerade lärare som Malmö anställt är duktiga pedagoger vars material håller kvalité. För att ytterligare försäkra sig om detta har Malmö delar en redaktion som stöttar de som delar med sig. Slutligen är vi trygga i förväntningarna att läsare som upptäcker något oklart eller oriktigt i materialet på plattformen kommer att återkoppla till oss så att vi kan justera det.

– Hur gör jag om jag som pedagog vill bidra med material till Malmö delar?

– Gå till malmö delars hemsida och läs igenom lite material för att få en känsla för hur andra pedagoger lagt upp sitt material. Logga sedan in för att dela genom att lägga till /login i adressfältet. Alla lärare med en @skola.malmo.se-adress ges tillgång att dela.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Föreskolepedagog Claes Ahlgren:

– Har din livslånga passion för spel, rollspel och hantverk hjälpt dig i din roll som pedagog?

– Finns det tid och utrymme att inkorporera sådana element i förskolevardagen?

– Har du någon gång försökt och vad har du då fått för reaktioner?