Två kvinnor står vid bokhylla där bana till bluebooten är byggd.

Delar digital kunskap med varandra

Gullviksskolan samarbetar med näringslivet i satsning på programmering – elever lär varandra efter att ha fått mersmak på digital workshop.

Det var genom en nätverksträff på Pedagogisk Inspiration som IKT-pedagogen Nina Bergin och fritidspedagogen Nikolina Petersson kom i kontakt med det lundabaserade hårdvaruföretaget Arm. Samarbetet utmynnade bland annat i en workshop kring programmering, ett hackathon på sportlovet, där Gullviksskolans elever fick pröva sig fram. På plats fanns Arms personal och agerade teknisk support.

Elever bygger och programmerar robotar med instruktioner på datorns skärm.

Lärorikt för både elever och pedagoger

Samtidigt som många elever fick chansen att testa något nytt blev det även en chans för pedagogerna att lära sig. Vissa elever fick mersmak och fortsatte med programmeringsövningar på eget initiativ. Den lugna, harmoniska och kreativa atmosfären under workshopen gjorde starkt intryck på Nina Bergin och Nikolina Petersson.

– De yngre barnen som inte var med har blivit nyfikna efter att ha sett bilder från hackathonet på instagram. Då har de här “hjälpredorna”, ambassadörerna, kunnat lära ut till de yngre barnen. De växer mycket med uppgiften, säger Nikolina Petersson.

Över klassgränserna

Nikolina Petersson beskriver Gullviksskolan som en skola där de är vana att jobba över klassgränser och nämner fritidshemmets dag och en verkstad med värdegrundsövningar som exempel.

– Vi ser till att blanda barnen i tvärgrupper i olika stationer. De äldre barnen kan till exempel ha lekgrupper med de yngre.

– Den här typen av projekt är inte helt nya för Gullviksskolan. Men vi får en annan likvärdighet här. Alla har möjlighet att ta del av detta, det hänger inte på om du har en lärare som är intresserad, betonar Nina Bergin.

Fortsättning i höst

Gullviksskolan planerar att till hösten fortsätta ta tillvara de här “expertelevernas” intresse.

– Som IKT-pedagog vill jag starta ett råd med en elev från varje klass som kan vara behjälplig och som kan få prova nya grejer om vi till exempel ska beställa in nya digitala läromedel, säger Nina Bergin. Syftet med workshopen var både att avdramatisera och väcka intresse kring programmering och att skapa en mötesplats mellan skola och näringsliv.

Plansch för Gullviksskolans Hackathon.

– Vi vill väcka nyfikenhet och betona det lustfyllda. Sätta lärandet i ett sammanhang – “jaha, du jobbar med programmering, vad gör du då?”, säger Nikolina Petersson.

 

Inspirera till nya arbetsformer

Det långsiktiga målet är att projekt som samarbetet mellan Gullviksskolan och ett externt företag ska inspirera lärarna till att våga prova nya arbetsformer.

– Vi har haft elever som har varit intresserad av programmering med Scratch, men kanske har man som pedagog känt att jag inte kan detta. Den stora lärdomen är att man inte alltid behöver ha svaret på alla frågor. Pedagogens roll kan också vara att lära eleven att söka information och vara källkritisk. Läraren får en annan roll och sitter inte längre inne på alla svaren. Jag tror att man redan på planeringsstadiet ska titta på vilka andra förmågor man tränar, säger Nina Bergin.

Två kvinnor står vid bokhylla.

Efterfrågade förmågor

Hon menar att projekt som detta är relevant inte minst i ljuset av 21st century skills, de sociala och kognitiva förmågor som dagens elever förväntas behöva på en framtida arbetsmarknad; kreativitet, kommunikation, problemlösning, initiativ- och samarbetsförmåga.

– Det är en föränderlig värld där vi kommer att behöva arbeta allt mer tillsammans, säger Nina Bergin.

Text & Foto: Fredrik Thunberg