Bild på tre direktörer.

Direktörerna för förskola och skola i Malmö stad välkomnar Pedagog Malmö för Skolledare

Det är med glädje vi konstaterar att Pedagog Malmö även startat ett ledarspår: https://pedagog.malmo.se/skolledare

Syftet med Pedagog Malmö är att vara en webbplats med bloggar för inspiration, synliggörande och nätverksbygge. Vi ser en tydlig koppling mellan det kollegiala lärandets betydelse för kvaliteten i våra verksamheter. Forskning om förskolan, grundskolan och gymnasiet, våra och andras undersökningar samt erfarenheter visar att det är i fokuseringen på den dagliga, pedagogiska verksamheten som det avgörs om förskola och annan utbildning ska lyckas med sitt uppdrag.
I slutet av förra året presenterade skolinspektionen en rapport om bland annat rektors ledarskap och lärarnas undervisning. Där lyfts också vikten av att rektorn står för en tydlig ledning och ger lärarna möjligheter till kollegialt lärande.
Pedagog Malmö kan fylla en viktig funktion både för personal och ledare – att lära av varandra avsett om arbetet sker i förskolan, grundskolan eller gymnasiet, på sin egen arbetsplats eller i en annan verksamhet. Vi hoppas och tror att Pedagog Malmös ledarspår ska vara ett stärkande komplement till det kollegiala lärandet. Det blir en möjlighet att ytterligare synliggöra det konstruktiva arbete som sker bland skolledare i Malmö och hur kolleger kan lära av varandra. Vi tro på en ”dela med dig kultur” i våra tre skolförvaltningar.

Anders Malmquist, Eva Ahlgren och Andreas Norbrant
Direktörer för förskolan och skolan i Malmö stad