Stort vitt hus.

Drömmarnas Hus – att lära med lust, glädje, fantasi och kreativitet

Drömmarnas Hus i Malmö är ett multihus för barn och unga med en hel del spännande och kreativ pedagogisk verksamhet. Drömmarnas Hus arbetar på många olika sätt, med olika konstformer men på lika villkor. Dessutom verkar de aktivt för att kulturen ska vara en naturlig del av skolans alla ämnen.

Caroline Ulvsand, projektledare på Drömmarnas hus och kultursamordnare i Rosengård.

Drömmarnas Hus har sin bas Rosengård, i en gammal herrgård där väggarna och luften nästan spritter av glädje, iver, lust och skapandeglädje. Men de befinner sig ofta även i Fulltofta strövområde, på skolor i Skåne och på gator och scener i Malmö och runt om i Sverige.

Pedagog Malmö träffar Caroline Ulvsand, projektledare på Drömmarnas Hus och kultursamordnare i Rosengård.

Vi sätter oss utomhus på baksidan av herrgården. Det är tidig morgon, ändå har några besökare redan hittat hit och under ivriga samtal påbörjar de dagens pysslande i trädgården.

Gratis att delta 

– Drömmarnas Hus verksamhet vänder sig främst till unga mellan 7-25 år. Vi möter barn och unga på deras fritid och i skolan. Så gott som all vår verksamhet är gratis både för enskilda personer och för skolor, säger Caroline.

– Vi har teatern i grunden men arbetar med många olika kulturuttryck, säger Caroline.

Caroline berättar att Drömmarnas Hus har funnits i 22 år. Det började med sju eldsjälar som spelade teater på gårdarna i Rosengård. Idag arbetar Drömmarnas Hus i Malmö, regionalt och ibland även nationellt och internationellt med bl.a. teater, film, dans, konst, skrivande och musik.

– Vi vill bygga varaktiga relationer med barn, unga och pedagoger. Och skapa möten mellan erfarna kulturarbetare och ungdomar, säger Caroline.

– Dessutom arbetar vi med olika former av utomhuspedagogik, t.ex. med bin och trädgård. Vi har en trädgård ute vid Drömmarnas Hus där vi odlar. Barnen kommer ofta in spontant och vill vara med. Dessutom har vi arbetat med Gröna skolgårdar. En av våra grundtankar är lärande för hållbar utveckling, något som vi verkligen utgår ifrån i projekten Team Guran och Äventyret, säger Caroline.

Klicka på bilden för att komma till boken om Team Guran.

Team Guran

– I Team Guran har vi arbetat i och med skogen i Fulltofta strövområde. Det är skolor från Malmö, Landskrona och Helsingborg som har deltagit. Projektet har handlat om att vara i naturen, att erövra den och gå in i den med vidöppna sinnen. Vår ingång till skogen var med hjälp av fantasins, berättelsens och lekens möjligheter, säger Caroline.

– Tillsammans med de yngre barnen har vi även arbetat med Äventyrspedagogik. I Fulltofta har vi dessutom byggt en teambuildningbana för de lite äldre eleverna. Vi har samarbetat med olika friluftsföreningar och organisationer, nätverk för utomhuspedagogik, kommuner och regionen.

Äventyret

De tre senaste åren har Drömmarnas Hus bjudit in skolor till ett spännande och fantasifullt äventyr i utomhusmiljö. Äventyret har ett nytt tema varje år. Temat för i år är vatten och elever i åk 4 från en mängd kommuner i Skåne deltar.

– Varje år sätts processen igång med en kickoff för alla inblandade lärare, vi formar idén tillsammans. Sedan får lärarna en kort uppdragsfilm att visa för sina elever, där eleverna uppmanas att genomföra en spännande utmaning. På så vis jobbar de vidare med temat i skolan. Eleverna ska lösa problem inramat i en berättelse. Slutfasen är sedan Äventyret som utspelar sig i skogen under en halvdag. I år är forumteater en av de många ingredienserna i Äventyret. Forumspel är ett jättebra sätt att arbeta med grupprocesser, säger Caroline.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Drömkören

Ett annat projekt som Drömmarnas Hus driver är Drömkören. Tanken är att ungdomar som normalt inte börjar i en kör ska hitta till Drömkören. Ungdomarna i kören skriver egna låtar, har konserter och gör musikvideos. Det sceniska uttrycket är en viktig del av musikupplevelsen och de arbetar med övningar inom teater, röstlaboratorium och ljudexperiment.

– Vi kommer att jobba ännu närmare skolorna med Drömkören framöver och ha flera mindre Drömkörer. Just nu är vi i planeringsfasen och träffar lärare för att tillsammans utveckla konceptet, säger Caroline.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Mittområde.nu

Caroline berättar att många som bor i och omkring Rosengård inte känner igen sig i medias ofta ensidiga och negativa vinkling av området. Därför togs initiativet till projektet Mitt Område, som vill visa att Rosengård är så mycket mer.

Genom Mitt Område får unga själva, på olika sätt berätta om sitt område. De skapar redaktionella texter, intervjuar, fotograferar och gör reportage. Mitt Områdes redaktion består av unga från Rosengård, mellan 12–24 år.

– Dessutom skapar vi film med berättelser om området, med ungdomar både bakom och framför kameran. Det har blivit en webbserie med titeln ”Under” på sex avsnitt à 15 minuter. Och sex nya avsnitt är på gång. Filmen verkar som historiebärare. Serien är skriven med hjälp av berättelser från människor i Rosengård, blandat med fantasi och fantasy, säger Caroline.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

– Mitt Område verkar för att öppna dörrar, både inom och till området.

Artists in Creative Education (AiCE)

– Vi är aktiva i diskussioner om hur man kan jobba med kultur i skolan. Vi vill inte att kultur ska ”komma på besök” till skolorna, utan istället lyftas och vara en naturlig del av alla ämnen.

Drömmarnas Hus var 2010/2011 delaktiga i ett internationellt projekt; Artists in Creative Education, AiCE, där de undersökte kreativitet och mötet mellan kultur och skola.

AiCE samlade 25 professionella konstnärer från olika länder i Europa och lät dem mötas och besöka varandras länder, för att lära och dela med sig av kunskaper och erfarenheter av att jobba med kultur i skolan.

– Vi ville fokusera på kulturarbetarens roll och identifiera det mervärde som konstnärer bidrar med i klassrummet.

Klicka på bilden för att läsa mer om AiCE och ladda hem guiden.

Genom AiCE togs en guide fram, med tips och stöd kring hur man kan jobba kreativt i klassrummet med kultur som redskap. Den är väldigt praktisk och hands on och ger både praktiska tips och specifika fallstudier. Guiden kan vara användbar för alla som arbetar med kreativa och estetiska läroprocesser.

– Det är viktigt att ha en levande diskussion om kultur och lyfta frågan till kunskap och lärande. Att tillsammans med lärare få vara med och driva frågor kring kreativitet och lärande är otroligt roligt, säger Caroline.

Finanisering
– En allmän missuppfattning som finns är att Drömmarnas Hus är ett projekt. Det är vi inte, men vi driver många projekt. Grunden i vår finansering kommer från Malmö stad. Vi jobbar hårt med att få ihop vår finansiering och söker ibland även pengar bl.a. från EU, från stiftelser och regionala pengar, avslutar Caroline.

De projekt som är omnämnda i artikeln är endast ett axplock av Drömmarnas Hus omfattande verksamhet. Du hittar mer information på deras webbplats,  i det härligt färgsprakande årsmagasinet och via deras YouTube-kanal. Du kan också prenumerera på Drömmarnas Hus nyhetsbrev.

Text och foto: Sara Arildsson