Mattias Isberg.

Elever bygger broar och förverkligar dem i 3d-skrivare

Det var inte länge sedan som 3d-skrivare ansågs vara mer science fiction än verklighet. Men framtiden är här. Under våren som gick fick elever i åk. 7 på Lindängeskolan möjlighet att jobba med 3d-skrivare.

– Vissa elever tyckte att det var svårt. Många tyckte att det var jättekul, säger Mattias Isberg, förstelärare inom IT-pedagogik och idrott & hälsa på Lindängeskolan.

Tillsammans med skolans tekniklärare Peter Lundén, ledde Mattias ett projekt där elever fick bygga broar och skriva ut dem i 3d.

Inspirationsmöte

En fredagseftermiddag samlade Pedagogisk Inspiration Malmö (PI Malmö), kontaktpersoner i Malmös IKT-nätverk för ett inspirationsmöte. De fick alla testa enhetens nyinköpta 3d-skrivare.

– Det var så klart häftigt, säger Mattias och fortsätter:
– Under mötet berättade de också att den som lämnade in en planering fick låna en skrivare till skolan. Det kändes nytt och kul, det var klart jag ville att vi skulle göra det.

Mattias berättar att han under följande helg tittade igenom kunskapskrav och mål kopplat till skolans olika ämnen. Han upptäckte att arbetet med 3d-skrivare enkelt gick att integrera i många ämnen, exempelvis bild, fysik och teknik.

– Jag började med att kontakta teknikläraren Peter Lundén, för att höra hur hans planering såg ut. I åk. 7 skulle eleverna påbörja ett projekt med att bygga broar. Arbetet innefattade att de bl.a. skulle rita, konstruera och bygga broarna av spagettipasta. Vi bestämde oss för att lägga till 3d-skrivare i projektet, säger Mattias.

Bygga broar

Redan på måndagen skickade Mattias in en planering till PI Malmö. Han tog också fram ett case till eleverna som skulle upplevas så verkligt som möjligt.

– Eleverna delades in i arkitektteam, fyra personer ingick i varje team. De skulle arbeta för ett byggföretag. Projektet handlade om att bygga en bro över Götakanal och teamen fick en budget att förhålla sig till. I konstruktionen skulle de bl.a. tänka på hållfasthet och design. Det fanns utmaningar i bygget också, t.ex. skulle en 10 meter hög båt kunna passera under bron, säger Mattias.

Projektet skulle fortgå under fem veckor, eleverna hade en lektion i veckan. Dessutom erbjöds eleverna två frivilliga extralektioner efter skoltid.

3D-skrivare skriver ut med blå plast.
Broarna tog ungefär 4-5 timmar att skriva ut.

3d-programmet Sketchup

Arbetet började i programmet Sketchup. Mattias skapade en grundmall. I mallen fanns bland annat kanalen och betongplattform att bygga bron på. Mallen var i skala med rätt proportioner.

– Jag skapade även en gemensam digital mapp för varje arkitektteam och gav medlemmarna i respektive grupp åtkomst till denna. I mappen lade jag grundmallen, säger Mattias och fortsätter:
– Detta medförde att vilken elev som helst i gruppen kunde logga in på vilken som helst av skolans datorer och arbeta vidare. Gruppens arbete stannade av inte om någon elev blev sjuk, och de behövde inte hålla koll på vilken dator de tidigare arbetat på. Dessutom kunde Peter och jag enkelt följa gruppernas arbete, och ge extra stöd till de som behövde det.

I skrivaren

Efter den tredje veckan kopplades 3d-skrivaren till arbetet. De upptäckte att skrivarna inte klarade riktigt allt, t.ex. fungerade det inte att skriva ut vissa lutningar.

– Men vi skrev ut alla broar som gick. Det var jättekul. Jag satte igång skrivaren på morgonen för att eleverna skulle kunna följa utskriften under dagen. Varje bro tog ungefär 4-5 timmar att skriva ut, säger Mattias.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

I slutskedet av arbetet korades en av arkitektgrupperna som vinnare. Priset var ett besök på ett teknikföretag som arbetar med 3d. Alla broar ställdes dessutom ut på skolan.

– Förhoppningen är att fortsätta jobba med 3d-skrivare nästa termin. Då kommer teamen att vara mindre, jag tror att två elever i varje team är optimalt. Dessutom var det svårt att jobba med både pasta och 3d-skrivare. Troligtvis kommer vi fokusera på att arbeta bara med 3d-skrivaren nästa gång. Kanske blir det hus som skapas, eller varför inte en skejtpark, avslutar Mattias.

Text & foto på Mattias Isberg: Sara Arildsson
Foto på skrivare: Mattias Isberg