Bild från Skolverkets hemsida om skolbibliotek.

Pauli Gy Skolbibliotek = Aktivt ledarskap + kompetenta bibliotekarier

Bild från Skolverkets hemsida om skolbibliotek.Edward Jensinger, rektor på Pauli gymnasium, Malmö, deltog i ett panelsamtal på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg.

Där  resonerade man kring vad som krävs för att alla elever ska få tillgång till skolbibliotek som stöd för sitt lärande och sin kunskapsutveckling. En nyckelfaktor är skolledarna. Skolledningens engagemang har varit avgörande då Mediateket på Pauli gymnasium i Malmö utsågs till Årets skolbibliotek 2010. Av den anledningen deltog en av Pauli Gymnasiums skolledare i paneldebatten för att dela med sig av sina erfarenheter.

Läs Skolverkets artikel om panelsamtalet här >>